HR viesti 3+4/2015 - Page 46

” Virtuaalisessa työskentelyssä korostuu kommunikaatio. Erilaiset etätyöratkaisut yleistyvät koko ajan. Hajautettuun ansiosta. Mutta johtajan on otettava säännöllinen yhteyden- työyhteisöön saattaa kuulua jäseniä, jotka tekevät työtä pito myös tietoisesti agendalleen. On tärkeää, että hän ei vaikkapa eri puolilla maata, eri maissa tai jopa eri mante- tyydy kommunikoimaan vain sähköpostien välityksellä, vaan reilla. että hän myös esimerkiksi soittelee työyhteisön jäsenille ja kuu- Tutkija, kauppatieteen tohtori, virtuaalijohtamisesta kirjan kirjoittanut Iris Humala huomauttaa, että etätyön johta- lostelee heidän tuntemuksiaan.” Humalan mukaan johtajan olisi myös hyvä miettiä, onko minen ei ole aivan yksinkertaista. Keskeisiin haasteisiin kuu- keinoja, joilla hän voi edesauttaa myös alaisten aktiivista kom- luu esimerkiksi työtoveruuden ja läheisyyden luominen työ- munikointia keskenään. Virtuaalinen työ on yhteisöllistä työtä. yhteisöön, jonka jäsenet eivät näe toisiaan oikeasti kasvo- Siinä ei ainakaan pärjää ”Management by Perkele” -meto- tusten. dilla, ei edes niin, että voimasana kirjoitetaan sähköpostiin ”Tunne yhteisöllisyydestä syntyy yhteisen päämäärän 44 HR viesti 3–4/2015 ISOILLA KIRJAIMILLA.