HR viesti 3+4/2015 - Page 40

” Ergonomia on sekä tunnetta että toimivuutta. ERGONOMIAA MONESSA TILASSA KUVAT: KINNARPS Ergonomia on sekä tunnetta että toimivuutta. Se, mitä tunnemme tilaan saapuessamme, on yhtä tärkeää kuin tilan toimivuus sinänsä. Ja sen ymmärtäminen, että kaikki eivät ajattele tai työskentele samalla tavalla, on monitilatoimiston suunnittelun keskeinen lähtökohta. Pohjoismaissa, missä ergonomiatietämys on ollut korkealla Oy:n toimitusjohtaja Henrik Slotte.  Inclusive design on muo- tasolla jo vuosikymmeniä, on tutkittu erilaisten toimistoympä- toilullinen lähtökohta, joka ottaa tilojen erilaiset käyttäjät huo- ristöjen yhteyttä fyysiseen hyvinvointiin. Erityisesti avotoimisto- mioon kokonaisvaltaisesti tarjoamalla joustavia, ergonomisia jen meluisuuden on todettu olevan syynä keskittymisvaikeuk- ja monipuolisesti muokkautuvia sisustusratkaisuja. siin, kuormittumiseen ja sitä kautta työstä poissaoloihin. Lisäksi Miten ottaa psyyke huomioon työympäristön suunnitte- istumatyön haitat on tiedostettu jo kauan. Tarjolla onkin paljon lussa? Millaisin visuaalisin ja akustisin keinoin voidaan edis- erilaisia ratkaisuja paremman ääniympäristön ja vaihtelevan tää keskittymiskykyä? työasennon löytämiseksi. Nyt harpataan vielä edemmäs. Teknologian kehityksen myötä olemme vapautuneet sidoksesta pöytäkoneisiin, on siis aika myös haastaa vanhat käsitykset siitä, miten työpaikan pitäisi toimia ja etenkin miltä ”Ergonomia on sekä tunnetta että toimivuutta. Se, mitä tunnemme tilaan saapuessamme, on yhtä tärkeää kuin tilan toimivuus sinänsä”, luonnehtii Slotte. ”Liikkuminen aktivoi aivoja. Sisustuksen voi suunnitella sen pitäisi näyttää. Samalla tilan ergonomisuuden voi nostaa innostamaan muuhunkin kuin vain istumaan paikallaan”, aivan uudelle tasolle. Slotte toteaa. Sijoittelemalla toimintoja erilailla kalustettuihin pisteisiin työpaikoista voi tehdä sellaisia, että käyttäjät läh- Parhaita paikkoja eri tehtäviä varten tevät liikkeelle ja siirtyvät tilasta toiseen tehtävän luonteen ”Sen kunnioittaminen, että ihmiset keskittyvät työtehtäviin mukaan. eri tavalla, on monitilatoimiston suunnittelun keskeinen muu- Monitilaympäristössä syntyy erilaisia paikkoja käyttäjien tos aiempaan avotoimistotrendiin nähden”, kertoo Kinnarps erilaisiin tarpeisiin. Jokin alue voi olla hiljainen, sen yleisva- 38 HR viesti 3–4/2015