HR viesti 3+4/2015 - Page 38

” Valaistus ja ääniympäristö ovat erittäin tärkeitä elementtejä ergonomian kannalta. Ruposen mukaan aktiivisuus ja liike on päivän sana: työskennellään seisten tai pienessä liikkeessä, kävellään tulosti- paikka ja tapa muuttuvat. Parhaat käytännöt hakevat vielä paikkaansa”, hän arvioi. melle tai puhelinkoppiin. ”Tänä päivänä korostuu myös helppous ja vaivattomuus – Kun muutos jää puolitiehen jaetut työpisteet pitää nopeasti omaksua ja pystyä löytämään Trendeistä puhuttaessa Ruponen arvelee, että staattisen työn sujuvasti itselle parhain työskentelyasento. Kun työtila vaihtuu, haitat – kuten esimerkiksi istuminen – lisäävät kiinnostusta ei voi viettää aikaa miettien, mistähän tätä säätäisin”, Rupo- vaihtoehtoisiin työtapoihin, kuten seisomatyöhön. nen kuvailee. ”Valitettavasti liian tiukalla budjetilla toteutetuissa tiloissa tai tiloissa, joissa ei ole määritetty tilaan liittyviä tarpeita ja Palaverista hengissä ulos tavoitteita, ei välttämättä pystytä tuomaan tarkoituksenmukai- Myöskään palaveritilanteita ei sovi unohtaa, koska niissä sia, käyttäjää tukevia ratkaisuja dynaamiseen työhön: säh- kuluu aina vain isompi osa homo officiuksen päivää. Vaihto- kösäätöisiä seisomapöytiä niitä tarvitseville, kunnollisia työ- ehtoja tuovat kuitenkin mm. seisomaneukkarit, säädettävät tuo- tuoleja, erillisiä näyttöjä tai säädettävää valaistusta”, Rupo- lit ja jumppapallot, Ruponen muistuttaa. nen listaa. ”Vastaavasti näköergonomia korostuu ympäristön jatku- Hänen mukaansa positiivista mm. monitilatoimistossa on vasti vaihtuessa. Valaistus ja ääniympäristö ovat erittäin tär- se, että yhtä ja samaa ei tarvitse monistaa ja annostella kai- keitä elementtejä ergonomian kannalta.