HR viesti 3+4/2015 - Page 37

taan valmennusta, jotta uusista ja hienoista toiminnoista saa- Silti ensimmäinen asia, joka kansalaiselle tulee sanasta ’ergonomia’ mieleen, liittyy usein työpöydän ja -tuolin säätöi- daan ulosmitattua kaikki hyöty, jonka suunnittelijat ovat kehi- hin – eikä tämä aspekti sinänsä ole kadonnut minnekään. telleet. ”Nämä asiat on puhuttava selviksi ”Säädettävyys on parantunut ja ihmiset käyttävät satulatuolia tai seisovat osan työajasta”, Toivonen toteaa, mutta muistuttaa että harva kuitenkaan pystyisi seisomaan koko työpäivää. ”Kuormitusta pitäisi miettiä sen kannalta, että hyväksi ei ole sen paremmin minimikuormitus kuin maksimikuormituskaan.” ” Monitilatoimisto on hyvinkin organisaation sisällä ennen muuttoa ja sovittava yhteisistä pelisäännöistä – jos on vaikka olemassa tiloja hiljaiseen työs- ergonominen trendi, kentelyyn, saako siellä puhua ollen- sillä se tukee työnteon kaan?” eri tapoja ja vaiheita. Pian muuton ja taloksi asettumisen jälkeen onkin sitten syytä päivittää tilanne: katsoa mikä toimii ja mikä ei, muokata Jokamiehen design pelisääntöjä ja kouluttaa väkeä tarvittaessa lisää. Tulevaisuudessa Toivonen uskoo osallistuvan suunnittelun saavan entistä paremmin jalansijaa. Osallistuvassa suunnittelussa Profiilissa kiinni hyödynnetään käyttäjien tietoja, kokemuksia ja tuntemuksia ja Tuotepäällikkö Tytti Ruponen Martelasta vahvistaa, että nyt on sen etuna on oppimisprosessin aikana syntyvä tieto. Tuon tie- pinnalla käyttäjälähtöinen suunnittelu. Tämä tarkoittaa mm. don avulla voidaan parantaa ratkaisuja, niiden käyttöönottoa sitä, että tilat, kulkureitit, toimintojen sijoittelu ja kalusteet suun- ja osallistujien sitoutumista muutoksiin. nitellaan työn luonteen ja tarpeiden mukaan. ”Tämä trendi vahvistuu sitä mukaa kun työpaikoille tulee ”Henkilöille, joiden työnkuvaan liittyy paljon paikallaan nuorta väkeä, joka on halukas vaikuttamaan itse moniin oloa työpöydän ääressä, on mietittävä erilailla yksilöllistä asioihin.” ergonomiaa ja hyviä työskentelyasentoja tukevia ratkaisuja Vastaavasti Toivonen katsoo, että yrityksillä on tietty pullonkaula vastassa aina, kun muutetaan uusiin toimitiloihin. Tarvi- kuin henkilöillä, jotka viettävät suurimman osan päivästään palavereissa.” 3–4/2015 HR viesti 35