HR viesti 3+4/2015 - Page 34

Työturvallisuus on nolla tapaturmaa tensa. ”Täytyy osata tiedostaa niitä inhimillisiä, psykologisia Absoluuttisen turvallisessa työpaikassa ei tapahdu yhtään työ- ja muitakin ihmiseen liittyviä asioita.” Konkretisoidaanpa hieman. Kun työpaikan hengitysil- tapaturmaa, mutta kovin moni ei pidä näin utopistista tilannetta mahdollisena. 3T Ratkaisut Oy:n johtava asiantuntija, masta puhutaan teknisenä työolosuhdekysymyksenä, silloin tekniikan tohtori Antti Simola pitää silti tärkeänä, että tapatur- pitää tietää, milloin ilma on turvallista ihmisen hengitettäväksi mia pyritään jatkuvasti vähentämään. Vuonna 2005 häneltä ettei hän sairastu. ”Mutta kun puhumme ihmisestä, niin jos ilmassa on valmistui turvallisuuden johtamista esimiestyössä käsittelevä sumua, meidän pitää muistaa että väitöskirja, joka sai alkunsa vuonna 2000 käynnistyneestä kolmivuotisesta Nolla tapaturmaa -hankkeesta. Vuonna 2003 perustettiin suomalaisten työpaikkojen muodostama Nolla tapaturmaa -foorumi, jonka tavoitteena on työturvallisuuden jatkuva edistäminen Nolla tapaturmaa -ajatte- ” Hyvä turvallisuus voidaan rinnastaa laadukkaaseen tekemiseen. lun avulla. Kuten käsite antaa ymmärtää, päämääränä on, että työpaikalla ei sallita yhtään tapatu