HR viesti 3+4/2015 - Page 33

Työturvallisuus on johtamista Inspecta Sertifiointi Oy:n toimitusjohtaja Tomi Kasurinen korostaa työturvallisuuden johtamisen tärkeyttä työpaikan turvallisuuden ylläpitämisessä ja parantamisessa. Hän määrittelee työturvallisuusjohtamisen tarkoittavan kehittyneiden turvallisuusjohtamisen käytäntöjen viemistä koko yrityksen organisaation läpi. ”Kehittynyt työturvallisuusjohtaminen on integroitunut osaksi yrityksen muuta johtamista siten, että se näkyy arjessa ja päivittäisessä tekemisessä ilman, että siitä tarvitsee tehdä erillistä numeroa. Se on läpinäkyvää.” Kasurinen vertaa työturvallisuusjohtamista perinteiseen työsuojeluun ja toteaa, että vaatimus-, tavoite- ja ambitiotasot ovat paljon korkeammalla mitä lakisääteiset vaatimukset asettavat. ”Suomessa yrityksille on iso haaste se, että pitäisi siirtyä sieltä työsuojelusta työturvallisuuden johtamiseen”, Kasurinen toteaa. Käytännössä työturvallisuuden johtaminen alkaa tavoitteiden asettamisella. Kasurinen tuo esille, että tavoitteiden avulla organisaatio saadaan sitoutettua toimintaan. ” Käytännössä työturvallisuuden johtaminen alkaa tavoitteiden asettamisella. Hänen mukaansa kulttuurin suuri muutos organisaatioissa liittyy siihen, että tulipalojen sammutteluista siirrytään ennakoivaan toimintaan. ”Silloin puhutaan kattavasta riskienhallinnan menettelystä. Riskien hallinta on päivittäistä, sitä tehdään monimuotoisesti ja sitä mitataan.” Tomi Kasurinen korostaa ennakoivien mittareiden käyttöä. ”Vanhakantainen näkemys turvallisuusjohtamisesta on se, että se alkaa tapaturman tutkinnasta ja päättyy, kun tapaturman tutkinta on valmis. Kehittynyt työturvallisuusjohtaminen ei tietenkään ole tätä.” Työturvallisuusjohtamisessa vastuu on yksiselitteisesti yrityksen johdolla ja esimiehillä, mutta Kasurinen lisää, että se on samalla yhteistyötä henkilöstön, toimittajaverkoston ja oman työturvallisuus- ja työsuojeluorganisaation kanssa. 3–4/2015 HR viesti 31