HR viesti 3+4/2015 - Page 22

Millainen on työhyvinvoinnin nykytilanne Suomessa – ja minkälainen on polku tulevaisuuteen? HR viestin videoidussa paneelikeskustelussa aihepiiriä puivat Aino Health Managementin toimitusjohtaja Jyrki Eklund, CGI:n HRM-yksikön johtaja Carita Poussa, Firstbeatin liiketoimintajohtaja Juho Tuppurainen ja Numeronin projektipäällikkö ja työvoiman hallinnan asiantuntija Pirjo Ketola. Panelistien keskuudessa vallitsee vankka yksimielisyys siitä, den elämää näiden puolesta, mutta yritysten on luotava edel- että työhyvinvoinnissa on pitkälti kysymys oikeanlaisesta tasa- lytyksiä henkilöstön kukoistukseen: ”Kun työntekijät rohkaistu- painosta. Työasiat läikkyvät vapaa-ajan puolelle herkästi, vat pistämään itsensä likoon, yrityskin menestyy.” mutta toisaalta myös perinteinen 9-to-5-malli natisee liitoksis- Panelistit ovat yhtä mieltä siitä, että sairauspoissaolojen saan, kun esimerkiksi etätyö yleistyy. Jyrki Eklund puhuu työ- syynä ei suinkaan aina ole olosuhde tai kuormittavuus, vaan hyvinvoinnista kokonaisuutena, jossa yhdistyvät terveellisyys, juuri vapaa-ajalla tehdyt valinnat. Yleinen liikkumattomuus, turvallisuus ja tuottavuus: kun näitä palikoita vielä johdetaan päihteet, ylipaino ja riittämätön yöuni – siinäpä tuomiopäivän tehokkaasti, päästään hyviin tuloksiin, hän uskoo. Carita Poussa näkee, että työhyvinvointi ja sen kehittäminen on korostuneen yksilökeskeistä ja että työhyvinvointi rakentuu eri ihmisillä eri palasista: ”Ihmisellä täytyy olla oikea rooli ja oikea osaa- cocktail, joka liian usein purjehtii sini- ” Työntekijöiden valkoisen lipun alla. Jyrki Eklund kat- turvallisuushakuisuus soo, että yrityksissä ei aina tiedosteta voi johtaa siihen, että muutokset stressaavat kohtuuttoman paljon. minen – ja johtamisen on oltava oikean- vointiin liittyy. ”Eläkeikä nousee jatkuvasti – miten varmistetaan, että työntekijä pysyy työkykyisenä?”, hän kysyy. laista eli välittävää.” Juho Tuppurainen ottaa kopin Poussan teesistä: yksilö kaikkea sitä, mitä kaikkea työhyvin- Eklund muistuttaa, että parantunut työkyky kohentaa myös työhyvinvointia, mutta yrityksiltä puuttuu todella on paljon vartijana, sillä itse kunkin tekemiin elämänta- suunnitelmallista otetta, jonka avulla kipupisteet saataisiin hal- pavalintoihin konkretisoituu valtavan paljon asioita, niin posi- lintaan. tiivisia kuin negatiivisiak [