HR viesti 3+4/2015 - Page 14

Ikonen on toiminut Tampereen pormestarina nyt kahden ja ”Tässä työssä tulee vastaan asioita kaikilta elämänaloilta. puolen vuoden ajan, eikä motto ole päässyt unohtumaan. Johtaminen on paljolti verkostojen johtamista: jatkuvaa yhtey- Vaikka Tampere on valovoimainen kaupunki, jonne väki denpitoa eri sidosryhmien kanssa”, Ikonen määrittelee. Palloja haluaa tulla, asialla on myös kääntöpuolensa – työttömyys- – eri värisiä, eri kokoisia – on ilmassa paljon. aste kävi vuodenvaihteessa 18 prosentissa ja uutta kasvua saa tietyillä sektoreilla hakemalla hakea. Ikonen ei kuitenkaan ole tippaakaan pessimisti, vaan suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisesti: esteitä tulee vastaan aina, mutta niistä selvitään. Hänen ei-enää-niin-salainen ”Työn haaste ja rikkaus samassa paketissa”, hän naurahtaa. ” Työn haaste ja rikkaus samassa paketissa. sen keskitien tilanteessa kuin tilanteessa. Pormestari Ikonen ei johda päiväkäsky, vaan persoona edellä. Hän korostaa kykyä osallistaa, innostaa ja vahvistaa: ”Näistä elementeistä syntyy työn imua ja on mahdollista aseensa on keskustelu: Ikonen pystyy sovittelemaan eri intressiryhmien välisiä ristiriitoja ja löytämään kultai- Persoona peliin saada asioita aikaan.” Vaikka Ikonen viihtyy joukkojen keskellä, hän tunnistaa kuitenkin tarpeen ottaa etäisyyttä ja miettiä, mihin suuntaan Tahtipuikko hyvässä iskussa Tampere on menossa – ja ennen kaikkea: mihin sen pitäisi Ikosen mukaan pormestarin tulee kyetä toimimaan organisaa- mennä? Tämä on osa johtajan ”kosmista yksinäisyyttä” – sen tion ja asiantuntijoiden kapellimestarina, joka saa orkeste- jälkeen kun neuvonantajat vaikenevat, johtajan on tehtävä rinsa soimaan kauniisti. Kun Tampere vuonna 2007 päätti hei- päätökset itse. vata kaupunginjohtajan tittelin ja ottaa tilalle pormestarin, luo- Ikosen oma missio pormestarina taas on korostetun ihmis- tiin tavallaan tilaus juuri Ikosen oloiselle uuden ajan johtajalle. läheinen: ”Haluan, että omat johdettavani onnistuvat omassa Pormestarimallissa k ]\[