HR viesti 3+4/2015 - Page 56

ILMOITUS KUMPI VIE ESIMIESTILANTEESSA: TILANNE VAI TYYLI? KUVA: ELIISA ISONIEMI Kykeneekö esimies sopeuttamaan oman päätöksentekotyylinsä tilanteeseen, vai toimiiko hän tilanteesta riippumatta aina samalla tavalla – tämä on keskeinen kysymys, johon etsitään vastausta LJI-päätöksentekosimulaation avulla. Ratkaisuvaihtoehdot edustavat eri johtamistyylejä Leadership Judgement Indicator -simulaatiolla (LJI) kartoitetaan sekä vastaajan tyyliä että taitoa. LJI:n taustalla on VroomYettonin-tilannejohtamisen teoria. Teorian pohjalta on kehitetty 16 erilaista tilannetta, joissa esimiesasemassa olevan henkilön täytyy tehdä erilaisia päätöksiä. Päätöksentekotilanteissa on aina useita vaihtoehtoisia toimintamalleja. Mikään tietty tapa toimia ei sovi kaikkkin mahdollisiin päätöksentekotilanteisiin vaan joustoa ja tilannesilmää tarvitaan. Psycon Oy:ssä työskentelevä Mikael on sertifioitu LJI-kouluttaja. LJI:n käyttökoulutusta järjestää Hogrefe Psykologien LJI rekrytointiin ja valmennukseen Kustannus, joka on myös LJI-simulaation kustantaja Suomessa. ”Johtamiseen liittyvien kompetenssien onnistunut arviointi on Psycon Oy on ollut Hogrefen yhteistyökumppani testin normituk- aivan keskeistä, kun valitaan esimiestä tai johtajaa”, kerto- sessa ja soveltamisvaiheessa. vat psykologit Kirsi Mylly ja Jukka-Pekka Hamarila Clarity Oy:stä. ”Aiemmin näiden kompetenssien arviointi on perustu- LJI:n käyttö edellyttää sertifiointikoulutusta nut lähinnä haastatteluihin ja itsearviointiin. LJI tuo arviointiin Leadership Judgement Indicator on ilmestynyt englanniksi v. huomattavan määrän lisää luotettavuutta, kun johtamistaitoa 2005 Hogrefen kustantamna. Hogrefe on johtava eurooppalai- voidaan arvioida tilannejoustavuuden ja henkilölle tyypillisen nen psykologisten testimenetelmien kustantaja. LJI:n käyttö on toimintatyylin perspektiivistä.” levinnyt Euroopasta Yhdysvaltoihin ja Brasiliaan. Clarityn konsulttien käyttökokemusten mukaan LJI toimii LJI, kuten muutkaan henkilöarviointityökalut, ei yksinään valmennuksessa erinomaisesti, koska sen avulla voi luontevasti sovellu käytettäväksi henkilöarvioinnissa tai rekrytoinnissa, vaan herättää kehittymiseen ja tavoitteisiin suuntautuvaa keskustelua sen tueksi vaaditaan aina muita menetelmiä s Z