HR viesti 3+4/2015 - Page 28

” Ammatillisen kuntoutuksen keinoin henkilöille pyritään rakentamaan polku työelämään. IHMISEN KOKOISIA RATKAISUJA AMMATILLISEEN KUNTOUTUKSEEN TÄYTYY SAADA UUTTA, ENNAKOIVAMPAA OTETTA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: ARI TALUSÉN Ammatillisen kuntoutuksen volyymit ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina eikä kasvutrendille näy loppua. Esimerkiksi vuonna 2013 työeläkekuntoutujia oli jo yli 13 000 ja kasvua edellisvuoteen nähden 17 prosenttia. Trendiin kuuluu, että etenkin 55 vuotta täyttäneiden kuntoutujien lukumäärät ovat koko tilastoseurannan ajan kasvaneet. Asiakkuusjohtaja Sanna Salminen Opteamistä katsoo, että tie- Moniammatillisesti toimimalla tuloksiin toisuus ammatilliseen kuntoutukseen liittyvistä asioista on jatku- Opteam toimii ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajana vasti kasvanut etenkin 2010-luvulla. työeläke- ja vakuutusyhtiöille silloin, kun henkilöasiakkailla on ”Yritykset ymmärtävät koko ajan paremmin, että mitä riski tai uhka joutua sairauden, vian tai vamman vuoksi työky- aikaisemmassa vaiheessa näihin ongelmiin puututaan, sitä vyttömyyseläkkeelle. Ammatillisen kuntoutuksen keinoin hen- parempi on lopputulos.” kilöille pyritään rakentamaan polku työelämään (esimerkiksi 26 HR viesti 3–4/2015