HR viesti 3/2014 - Page 66

HR MODUULI TYÖNOHJAUSTA Työyhteisövalmennusta logoterapeuttinen työnohjaaja, STOry Sirpa Kirjalainen www.kouluttaja.fi 040 751 9059 ASIAKAS VIESTI Henkilöstöalan ammattilaisen palveluhakemisto OLETKO JAKSAMISESI Stressittömänä ÄÄRIRAJOILLA? Sinka Viisala, kasvat.maist., voimavarakouluttaja Lue lisää: jaksamisenavaimet.nettisivu.org Pyydä tarjous: sinka@valontie.fi vapaa-aikaan Pura paineesi työnohjauksessa työnohjaus ja coaching, myös hevosavusteisena HR palvelut Uudellamaalla Ilo Elää Hyvinvointipalvelut Jaana Laurinvaara, KM, PsK, työnohjaaja SOSPED, STOry jaana@iloelaa.fi, 040 161 8895, www.iloelaa.fi Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. WELLMEN OY – HYVINVOINTI-INNOVAATIOT Lähes jokainen kärsii jonkinasteisista selkäkivuista jossain vai- sesti työntekijöiden sairaspoissaolot sekä valitettavat ennen- heessa elämäänsä. Selkävaivoja esiintyy kaiken ikäisillä, työ- aikaiset eläköitymiset. Hyvinvoiva työntekijä on myös valmis ikäisillä ja vanhuksilla kuitenkin lapsia ja nuoria enemmän. sitoutumaan työnantajaan vahvemmin ja on siten kykenevämpi Esimerkiksi jatkuva istuminen työpisteen äärellä saattaa altis- panostamaan työnsä laatuun. taa selkävaivoille. Monipuolinen liikunta auttaa pitämään kehon lihakset kun- ”Yhteystyö työnantajien kanssa työntekijöiden liikuttamiseksi, tavoitteena pienentää työnantajien vakuutusmaksuja nossa, ja näin myös selkä voi paremmin. Selkäkivuista kärsi- ja samalla ehkäistä ennenaikaista eläköitymistä voisi mieles- vien tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä ylläpitämään taval- täni tuoda nopeasti haluttuja tuloksia”, Särkilahti sanoo. lisia päivittäisiä toimintojaan ja välttämään liikaa vuodelepoa.  ”Selkävaivat kehittyvät yleensä pitkän ajan kuluessa. Tuloksia suunnitelmallisen toiminnan kautta Taipumus selkäongelmiin periytyy osittain, mutta ylipaino, Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation kaiken toiminnan pituus, raskas ruumiillinen työ, työn yksitoikkoisuus ja rasitta- perusta. Työyhteisön hyvinvointiin panostaminen maksaa vat työasennot, autolla ajo, vapaa-ajan liikunnan vähäinen itsensä pitkällä aikavälillä takaisin. Tuloksia voidaan saavut- määrä, tapaturmat ja jotkin psyykkiset tekijät vaikuttavat selän taa suunnitelmallisilla työntekijöiden hyvinvoinnin Y\