HR viesti 3/2014 - Page 56

ULKOISTAMALLA UUTTA OTETTA RYHTIÄ JA SUJUVUUTTA SPECIMIN HR-PUOLELLE TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: ISTOCKPHOTO Oululainen SPECIM, Spectral Imaging Ltd. on kasvanut merkittäväksi vientiyritykseksi. Yritys valmistaa erikoiskameroita ja mittalaitteita, jotka analysoivat kohteita valon eri aallonpituuksien avulla: hyperspektraalikuvausta käyttämällä saadaan tuloksia hetkessä. Yrityksen laitteita on käytetty mittaamaan esimerkiksi ympäristökatastrofien laajuutta ja etsimään mahdollisia malmikenttiä. Menestyksen myötä henkilöstön määrä on tasaisesti kasvanut ”Käyttöönottovaihe meni sujuvasti ja asiakastuki on autta- yrityksen kohta 20 vuoden olemassaolon ajan. Samalla talos- nut meitä ongelmatilanteissa sekä joissain pienissä korjauk- sa oli pientä painetta HR-puolella: tarvittiin sähköinen järjestel- sissa käyttöönoton jälkeen.” mä, jotta kaikki henkilöstöhallintoon liittyvät asiat saatiin pidettyä näpeissä. Tehokkaassa henkilöstöhallinnossa hyödynnetään laajasti Simppeli systeemi Myös viimeisimmät uudistukset salasanojen hallinnointiin otet- tietojärjestelmiä, koska sähköiset prosessit nopeuttavat ja auto- tiin tyytyväisiä vastaan, sillä henkilöstö olikin järkeistämistä matisoivat hallinnollisten rutiinien hoitamista sekä tuottavat jo toivonut. Vuori näkee, että järjestelmä on loppukäyttäjälle tehokkaasti tietoa organisaation johtamisen tueksi. Specimissä helppokäyttöinen ja selkeä. tunnistettiin akuutti tarve ja ryhdyttiin etsimään ratkaisua. Valinta kohdistui lopulta Sympan HR Taimi -järjestelmään. ”Hankimme järjestelmän, sillä talossa ei vielä ollut henkilötietojärjestelmää. Uusi järjestelmä helpottaa henkilötietojen ja ”Joitain puutteita ja epäloogisuuksia olemme käytössä havainneet, mutta hankintapäätöstä tehdessämme tiesimme, että järjestelmä on ns. perustason järjestelmä”, hän toteaa. Sympa HR Taimi on myös yrityksen johdon työkalu: pomo- työsuhteeseen liittyvien tietojen hallinnoinnissa sekä raportoin- porras saa oikeaa ja kohdistettua tietoa liiketoiminnan johta- nissa”, kertoo Sari Vuori Specimin HR-osastolta. miseen strategian ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Vastaavasti ”Olemme hyödyntäneet järjestelmää myös osaamiskartoi- kattavat raportointi- ja analysointimahdollisuudet takaavat pit- tuksen tekemiseen, kehityskeskusteluissa ja tavoitteiden asetan- kän aikavälin strategia- ja henkilöstösuunnittelun. Arjen suju- nassa.” vuuden kannalta on kriittistä, että esimiehet saavat tarvitsemansa tuen operatiiviseen johtamiseen ja työkalun henkilöstö- Tiedon herraksi asioiden jokapäiväiseen hoitamiseen. Sympa HR Taimi sisältää vakioidut käytännöt pienille ja keskisuurille organisaatiolle henkilöstön rekrytointiin, hallintaan ja Rutiinien ryteiköstä pois kehittämiseen. Ideana on, että organisaation henkilöstötiedot Tutkimusten mukaan henkilöstöosastot käyttävät jopa 80 pro- ovat aina ajan tasalla, oikeiden henkilöiden saatavilla ja mo- senttia työajastaan hallinnollisten rutiinien hoitamiseen. Tämä nipuolisesti raportoitavissa. Samalla esimiesten ja HR:n hallin- taas ei juurikaan palvele organisaatioiden strategisten tavoit- nollinen työ vähenee merkittävästi. teiden saavuttamista. Sympa HR Taimen kaltaisten systeemien Sympa HR Taimen käyttöönotto tapahtui keväällä 2013, avulla HR-osastolla on mahdollista automatisoida HR-rutiineja joten talossa on jo runsaan vuoden verran kokemuksia sen toi- ja näin liikenee enemmän aikaa fiksuun henkilöstön kehittä- minnasta. Sari Vuoren mukaan järjestelmä on vastannut yrityk- mistyöhön, jolloin myös tuloksellisuus paranee. Yhdenmukaiset sen odotuksia, ja siitä on ollut apua niihin henkilöstöhallinnon HR-käytännöt myös sitouttavat ja motivoivat henkilöstöä sekä prosesseihin, joihin apua tarvittiinkin.  varmistavat positiivisen työnantajamielikuvan. 54 HR viesti 3/2014