HR viesti 3/2014 - Page 50

mutta työmatkaa ei moni työnantaja etenkään yrityspuolella Kaikki keinot käytössä tue. ”Parannettavaa siis löytyy.” Julkisen liikenteen käyttöä Eteralla auttaa Reittioppaan lisää- Jos yrityksessä halutaan ottaa ensiaskel kestävämmän minen yhtiön intranettiin ja intrassa on myös erillinen Työmat- liikkumisen polulla, prosessi käynnistyy vallitsevan tilanteen kaliikkuja-sivu, jossa on listattu kaikki keinot, joilla Etera tukee kartoituksella. Henkilöstölle ja työnantajalle tehtävillä kyse- työpaikkamatkoja. lyillä saadaan tietoa työntekijöiden liikkumistottumuksista ja Muutama vuosi sitten Eteralla oli askelkisa, jossa työnteki- niiden muutospotentiaalista sekä työpaikan liikkumisolosuh- jöillä oli askelmittarit ja joukkueittain kerättiin askeleita noin teista. kuukauden ajan. Vaikutusta oli hyötyliikuntaan niin työpaikalla Seuraava askel on tavoitteiden asettaminen ja toimenpiteiden valinta. Keinot voivat liittyä esimerkiksi seurantajärjestelmien tai toimintatapojen kehittämiseen, työn organisointiin, tai henkilöstöä ohjaaviin ja kannustaviin toimenpitei- (portaat), kuin työmatkoillakin (edelliseltä pysäkiltä kävely). ”Nyt syksyllä tulee taas uudenlainen liikkumisen kampanja”, Piensoho lupaa. Vihreys näkyy myös siinä, että Eteran päälle 200:sta työn- siin sekä niiden kampanjointiin. Toimenpiteitä kartoitettaessa tekijästä noin 30 % on tehnyt etätyösopimuksen. Piensohon arvioidaan niiden soveltuvuus, kohderyhmä, toteutettavuus ja mukaan etätyö on yrityksessä valtavirtaa, johon on jo totuttu vaikutukset. Lisäksi toimenpiteille tulee nimetä vastuuhenkilöt aikaa sitten: ”Etätyön suosio kasvaa koko ajan.” ja suunnitella aikataulu, jossa on huomioitu myös toimenpiteistä tiedottaminen ja markkinointi. HSL tarjoaa Helsingin seudulla työsuhdematkalipusta eri Saisiko olla työsuhdematkalippu? Myös Matkahuollolla on viime aikoina sorvattu työsuhdemat- vaihtoehtoja. Myös VR:llä on tarjolla oma junaliikenteessä kalipuksi soveltuvia lipputuotteita. Tällaisia lippuja ovat mm. kelpaava työsuhdematkalippu. seutuliput, kaupunkiliput, kuntakeskusten väliset työmatkaliput, henkilökohtaiset 44 tai 22 matkan vuosiliput sekä henkilökoh- Eterassa pyörät pyörivät Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eterassa tehtiin liikunta- taiset CityCity-liput. Liiketoimintapäällikkö Jukka Ylitalo kertoo, että päätuote suunnitelma syksyllä 2013. Viestinnän suunnittelija Tiina on edelleen seutuliput, mutta kysyntä on lisääntynyt myös Piensoho kertoo, että talossa oli ollut WWF:n Green Office muissa tuotteissa. ”Esimerkiksi City-City on tällainen hyvässä -konsepti käytössä jo muutaman vuoden, joten liikkumissuun- nousussa oleva tuote.” nitelma oli luontevaa jatkoa sille. ”Samalla on mahdollista suosia pienten ekotekojen teke- Ylitalon mukaan sujuvat työmatkat vaikuttaisi olevan nyt sellainen asia, johon yritykset haluavat kiinnittää entistä enem- mistä arjessa ja yhdistää työpaikkaliikkuminen ja työkunnon män huomiota. ”Yritykset haluavat tarjota työntekijöilleen eri- kohottaminen”, Piensoho summaa. laisia etuja ja se näkyy myös tällä puolella.” Työmatkapyöräilijöitä hemmotellaan tilavilla paikoitustiloilla, joissa on runkolukitusmahdollisuus. Hikisenä työpai- Ei työmatkasetelin voittanutta kalla ei tarvitse myöskään pyöriä, sillä pyöräilijät pääsevät Peruskuvio toimii siten, että työnantaja solmii työsuhdematka- halutessaan suihkuun. lipusta sopimuksen Matkahuollon kanssa. Työantaja voi valin- ”Meillä on myös tilaa, missä pyörän voi vaikka pestä ja pyörän saa yöksi säilöön.” tansa mukaan ottaa käyttöön työmatkaseteleitä tai matkakorttien latausten perusteella tapahtuvan laskutuksen. ”Näistä työmatkaseteli on se suositumpi tapa”, Ylitalo tietää. Kypärä päähän ja baanalle Tällöin työnantaja ostaa Matkahuollosta työmatkaseteleitä Kesän kiihdyttäessä tahtiaan pyöräilykuume on levinnyt ja luovuttaa ne lounas- tai liikuntasetelien tavoin työntekijöiden – Piensoho vahvistaa, että kun sää on hyvä, pyöräilyteli- käyttöön. Viisi vuotta käytössä olleet työmatkasetelit ovat juur- neet täyttyvät kiivaasti. Talossa on toteutettu myös Pyöräile tuneet hyvin suomalaisiin yrityksiin: ”Etenkin suuret työnantajat puurolle -