HR viesti 3/2014 - Page 48

KUVA: HELSINGIN KAUPUNGIN AINEISTOPANKKI / MATTI TIRRI ”Työstä johtuva liikenne on siis merkittävässä roolissa, kun ajatellaan kaikkia liikenteen haittavaikutuksia, joita ovat ”Työmatkat vaikuttaisi olevan nyt sellainen asia, johon yritykset haluavat ”Sinne on sekä työntekijöiden että asiakkaiden helppo tulla. Yritys saa heti rahallista säästöä, kun sen ei tarvitse esimerkiksi päästöt, ruuhkat, tilan tarve, kiinnittää entistä investoida pysäköintipaikkoihin. Muita kei- melu… Yhteiskunnallisten ja ympäristö- enemmän huomiota.” noja ovat esimerkiksi työsuhdematkalippuetu, kunnolliset pyöräpysäköinti- ja suihku- vaikutusten lisäksi työnantajan kannalta ja vaatteidenkuivatustilat, aikataulunäyttö on muutenkin merkityksellistä, miten työntekijät työmatkansa taittavat: esimer