HR viesti 3/2014 - Page 47

”Ohjaamalla liikkumista kestäviin kulkumuotoihin työnantaja saavuttaa kustannussäästöjä ja parantaa työntekijöiden terveyttä ja työvireyttä.” HSL:n liikkumisen ohjauksen päällikkö Tarja Jääskeläi- Ilmainen laskuri tulossa nen kertoo, että liikkumissuunnitelmien laadinta alkoi 2010, Laskuri tulee maksutta kaikkien HSL-alueen työnantajien käyt- eli samana vuonna kun HSL perustettiin. Toiminta käynnistyi töön syksyllä 2014. Sen tulosten pohjalta yritys tai julkisorga- eurooppalaisten esimerkkien ja Motivan innostamana ja suun- nisaatio voi itse laatia toimenpidesuunnitelman työntekijöiden- nitelmia on tehty joka vuosi yli kymmenelle työpaikalle. sä kestävän liikkumisen edistämiseksi. ”HSL tarjoaa toki apua ”Suunnitelman pohjaksi tarvittava nykymallilla tehtävä henkilöstökysely ja sen tulosten analysointi on ollut varsin työlästä, siihenkin, jos työpaikka sitä tarvitsee”, lisää Jääskeläinen. Miksi yritysten sitten kannattaa huomioida työmatka-asiat? minkä vuoksi HSL tarjosi välillä maksutonta palvelua vain HSL- Jääskeläisen mukaan nyt ollaan erittäin tärkeän aihepiirin alueen kuntatyöpaikoille. Nyt HSL on toteuttamassa työmatkalas- äärellä: kukin työntekijä tekee vuodessa reilut 400 kodin ja kuria, joka helpottaa työntekijöiden työmatkaliikkumisen nykyti- työpaikan välistä matkaa ja siihen päälle tulevat vielä kaikki lan ja muutospotentiaalin kartoitusta”, Jääskeläinen kertoo. työntekijöiden työpäivän aikana tekemät matkat. 3/2014 HR viesti 45