HR viesti 3/2014 - Page 44

KUVA: KINNARPS Viihtyisyysnuppi kaakkoon! rine pöytineen ja raskaine tuoleineen passivoivat herkästi ja Yritykselle paras ja kokonaisedullisin sisustusratkaisu on sen saavat ihmiset jämähtämään paikoilleen. toimintaan sopivaksi suunniteltu, Slotte muistuttaa. ”Asianmukaisempaa ja terveellisempääkin olisi valita koh- ”Persoonallinen tehtävien mukainen sisustus tuottaa panos- taamistilaan säädettävä tai puolikorkea neuvottelupöytä, jonka tuksen takaisin ja tuo yritykselle myös monia rahassa mittaa- äärellä voi joko seistä tai istua”, hän vinkkaa. Myös liikettä sal- mattomia etuja, kuten esimerkiksi yritysimagon vahvistumisen. livia tuoleja löytyy, kuten esimerkiksi keinuva jakkara tai keinu- Tämä puolestaan vaikuttaa – yhdessä viih- mekanismilla varustettu neuvottelutuoli. tyisyyden kanssa – positiivisesti henkilökunnan sitoutumiseen ja pysyvyyteen.” Viihtyisään työpaikkaan tulee mielellään aamuisin töihin – ja tutkimusten valossa on myös olemassa selkeää näyttöä ergonomian merkityksestä kokonaisvaltai- ”Liike on kaiken perusta: työympäristön ja kalusteiden tulisi kannustaa liikkumaan.” selle hyvinvoinnille. Kohtaamisia & onnistumisia Kinnarpsilla toimiston ergonomiasuunnittelu alkaa analysoimalla, minkälaista työtä tehdään. Hyvän kartoituksen pohjalta voidaan optimoida, kuinka paljon tarvitaan omia huoneita (koppikonttori) tai avotoimistotilaa, jossa on omat työpisteet tai vastaavasti jaet- Tärkeintä on liike tuja tiloja ja kohtaamistiloja. Näiden tarpeiden mukaisesti ote- Silti kaikki ei aina mene kaavailujen ja visioiden mukaan. taan huomioon mm. valaistus, akustiikka ja ilmanvaihto. Slotten mukaan sangen yleinen miina on se, että hankitaan ergonomiset kalusteet, mutta käyttö on kalusteen ominaisuuksiin nähden väärä ja säädöt jäävät käyttämättä. ”Seuraava asento on aina se ergonomian kannalta paras. ”Valaistus on ratkaistava niin, että se toimii myös eri-ikäisten työntekijöiden kohdalla”, Slotte muistuttaa. Ergonomiakärkeä olisi syytä tuoda projektiin jo aivan alkuvaiheessa, koska esimerkiksi materiaalivalinnat ovat olennai- Liike on kaiken perusta: työympäristön ja kalusteiden tulisi sessa roolissa ergonomian suhteen, kuten myös mm. väliseinä- kannustaa liikkumaan”, Slotte linjaa ja heittää esimerkkejä: ratkaisut ja alas lasketut välikatot. Kokonaisvaltaisella suunnitte- kohtaamistilojen sisustus ja etenkin erilaiset neuvottelutilat suu- lulla saadaan ergonomia kerralla kuntoon. 42 HR viesti 3/2014