HR viesti 3/2014 - Page 32

Valvooko isoveli? Ilmiö on kuitenkin varsin monisyinen. Vaikka monet meistä ovatkin innostuneita itsensä mittaamisesta, niin kynnys luovuttaa tietoja työnantajalle voi olla korkea. ”Pelkona voi olla vaikkapa se, että pomo sanoo aamulla, että ’ahaa, nukuit viime yönä niin vähän ja sen verran surkeaa unta, että mene takaisin kotiin nukkumaan ja ilman palkkaa’.” ”Omamittaustietojen luovuttamisen pitäisi perustua aina vapaaehtoisuuteen.” Valtosen mielestä omamittaustietojen luovuttamisen pitäisi perustua aina vapaaehtoisuuteen. Osa ongelmatilanteista voitaisiin ehkä välttää, jos tiedot luovutetaan työntekijän ja työnantajan välissä olevalle puolueettomalle taholle. Mallissa työnantaja pääsisi käsiksi vain erilaisiin anonyymeihin koostetietoihin. Hän huomauttaa, että vapaaehtoisesti luovutettujen omamittaustietojen kanssa voi koitua hankalia tilanteita myös vaikkapa silloin, jos työnantaja on Suomessa toimiva monikansallinen yhtiö. ”Työntekijä voi ehkä luottaa siihen, että kotimaassa tehdyt sopimukset ja suomalainen tietosuoja pitää. Hän ei voi kuitenkaan olla varma, että ne pitävät jossakin toisessa maassa.” Datasta saattaa myös selvitä asioita, jota ei äkkiseltään tulisi ehkä ajatelleeksikaan: ”Sijaintitiedoista voi tunnistaa matkapuhelimen omistajan Harkituilla askelilla eteenpäin Työterveyslaitoksen Quantified Employee -seminaari sai innostuneen vastaanoton. Valtonen kuitenkin myöntää, että tilaisuu- ja sosiaalisen median käytöstä voi tehdä johtopäätöksiä vaik- dessa oli ehkä sama leima kuin uskovaisten kokouksessa: pai- kapa henkilön seksuaalisesta suuntautuneisuudesta, mikä saat- kalle tulivat asiasta jo ennalta innostuneet. taa olla riskitekijä joissakin valtioissa.” Hän arvioi, että esimerkiksi vuonna 2020 ilmiössä ollaan jo huomattavasti nykyistä pitemmällä. Tällä hetkellä Suomesta Mittari ei aina näytä oikein ei ole vielä kertynyt työpaikoilta kokemuksia omamittaustieto- Ongelmia voi aiheuttaa myös mittaustietojen luotettavuus. ”Esi- jen hyödyntämisestä. merkiksi aivosähkökäyrien mittaaminen on todella vaikeaa ”Jos organisaatio on kiinnostunut aiheesta, niin kannattaa muualla kuin laboratorio-olosuhteissa. Oikein mitattuna ne an- varmaan aluksi keskustella työterveyshuollon ja ammattiyhdis- tavat kuitenkin hyvää tietoa henkisestä kuormittumisesta, ne t