HR viesti 3/2014 - Page 20

SELVÄT SÄVELET? OSAAMISEN JOHTAMINEN ON VIELÄ KOMPASTUSKIVI MONESSA FIRMASSA, TOTEAA PÄIVI VUORIMAA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN Moderni ja tavoitteellinen osaamisen johtaminen ei ole itsestäänselvyys Suomessa tänä päivänä. Päivi Vuorimaa, strategiasta ja kyvykkyyksistä vastaava johtaja Markkinointi-instituutissa, toteaa että haitari organisaatioissa on melkoisen lavea. ”Monessa organisaatiossa ymmärretään jo henkilöstön ja sen osaamisen ja kyvykkyyden merkitys kilpailutekijänä. Pitkällä ”Näin vaikkapa esimiestyön valmennuksessa voidaan rakentaa esimiehille sekä ymmärrystä strategian teemoista ja tavoitteista että osaamista siihen, miten ollaan monessa asiantuntijaorganisaatiossa sekä suurissa yrityksissä, joissa on näihin teemoihin erikoistunutta HRosaamista.” Vuorimaan mukaan eniten kehi- ”Monessa organisaatiossa ymmärretään jo henkilöstön ja sen osaamisen ja minä esimiehenä vaikutan strategian toteutumiseen ja miten autan työntekijöitäni onnistumaan näiden omassa työssä”, Vuorimaa kertoo. Koulutuk- tettävää on monessa pk-yrityksessä, kyvykkyyden merkitys sessa voidaan harjoitella yhdessä esi- joissa HR-asioita usein hoitaa oman kilpailutekijänä.” merkiksi strategian teemojen käsittelyä tiimipalaverissa. toimen ohella esimerkiksi talous- Koulutuksen yhteyteen voidaan yksikkö. Näissä organisaatioissa saatetaan mieltää osaamisen kehittäminen vain koulutuksena. ”Osassa organisaatioita ei ole riittävää ymmärrystä sii- myös rakentaa erilaisia elementtejä tukemaan strategian viemistä käytäntöön. Yhtenä esimerkkinä tästä Vuorimaa mainit- täkään, että osaamisen johtamisen pitää lähteä organisaa- see esimiestyön auditoinnit: osana valmennusta kouluttaja tulee tion strategiasta ja tavoitteista. Lisäksi sen pitää olla suunni- mukaan arjen esimiestilanteeseen (esimerkiksi tiimipalaveriin) telmallista ja jatkuvaa toimintaa. Osaamisen kehittämistä ei ja käy jälkikäteen koulutukseen osallistuvan esimiehen kanssa vielä kaikissa organisaatioissa ymmärretä kasvun mahdollista- palautekeskustelun tämän toiminnasta. jana ja investointina, jonka tuotto on mitattavissa”, pohtii Vuorimaa. Muutosagentin mentävä aukko Toinen esimerkki on koulutus muutosagenteille: eri puolilta orga- Strategiaan sisälle nisaatiota valitaan innokkaita ja aktiivisia työntekijöitä muutos- Muutostilanteissa koulutuksen avulla voidaan muuttaa uusi agenteiksi. Heille rakennetaan koulutuksella ymmärrystä strate- strategia arjen tekemiseksi – mutta millaista lisäarvoa koulutus giasta ja valmiuksia vaikuttaa tiimeissä ja yksiköissä strategian tarkalleen ottaen tuo strategian jalkautukseen? Vuorimaa vas- toteutumiseen arjessa. taa, että koulutuksella lisätään osallistujien osaamista ja ymmärrystä organisaation strategiasta. 18 HR viesti 3/2014 ”Olemme pilotoineet tällaista toimintamallia itse Markkinointi-instituutissa, ja kokemukset toiminnasta ovat vakuuttavia.”