HR viesti 3/2014 - Page 16

valmennukset. ”Pian kaikki myymälät ovat jo saaneet nauttia Microsoftilla Bergman pääsi työskentelemään isossa organi- Ilonan annista”, kertoo Bergman. saatiossa, jolle HR on kunnia-asia. Ja tulosta syntyi: yhtiö mm. ”Käytännössä se tarkoittaa, että ensin koulutetaan esimiehiä, ja sen jälkeen myymälätiimejä. Yksi keskeinen tekijä val- loi uudenlaista työkulttuuria oivaltavassa läsnätyöhankkeessa, joka palkittiin HENRY ry:n vuoden 2012 henkilöstötekona. mennuksessa on erilaisuus voimavarana.” Jahka työyhteisö on porukalla miettinyt valmennusteesejä, lopuksi esimiesten Bisneskielellä, bisnesmielellä kanssa otetaan vielä toinen kierros. Bergman puhuu ”liiketoimintalähtöisen” HR-toiminnon puoles- ”Kiinnittämällä erityistä huomiota esimiehiin varmistetaan, ta ja tietää, että myös niissä taloissa, joissa henkilöstöasiat että työhyvinvointiasiat saadaan juurrutettua paremmin esimer- ovat hyvällä tolalla, HR-väen täytyy osata puhua talouden kiel- kiksi kehityskeskusteluihin”, Bergman valottaa prosessia. tä. Hän on oppinut, että agendalla on hyvä olla liiketoimintakeskeisessä muodossa HR-tietoa – pehmeämpää ja ihmisläheisempää kärkeä voi ujuttaa johtoryhmän kokouksiin vasta sit- ”Agendalla on hyvä olla ten, kun kannukset on hankittu. ”Jos HR-johtaja haluaisi puhua vain oppimisen tai ihmis- liiketoimintakeskeisessä muodossa HR-tietoa.” kuvan näkökulmasta, hän saattaa leimautua pian hörhöksi”, Bergman naurahtaa. Ennen Microsoftia Bergman kehitti HR-prosesseja Elisalla Neljä päivää koulutusta ja sitä ennen Radiolinjalla. Uran punaisena lankana on ollut Kun Bergman toteaa, että Alkon arvomaailma perustuu jatku- osaamisen kehittäminen, suorituksen johtaminen sekä esimies- valle oppimiselle ja henkilöstön osallistamiselle, häntä on help- työn ja johtamisen kehittäminen. Bergmanin erityinen lempi- po uskoa. Jokainen alkolainen osallistuu vuosittain keskimää- lapsi on osallistaminen: ”Liian usein organisaatioissa kyllä kerätään porukalta rin neljään koulutuspäivään, mikä on huipputasoa viiteryhmää ajatellen. Great Place to Work -kilpailun palkintoperusteluissa huomautettiin vielä erikseen, että Alko nappasi kultaa hajautu- ideoita, mutta niitä ei riittävässä määrin strukturoida tekemiseksi.” Bergman itse suosii projekteja, joilla on selkeä alku ja loppu – ja vannoo erityisesti workshop-työskentelyn nimeen. ”Työpajoissa nousee aina esiin uusia, tärkeitä asioita.” neesta organisaatiostaan riippumatta – vaikka myymälöitä on Hangosta Nuorgamiin, sama henki on joka puolella Suomen- Reilu vuosi sitten Alkossa järjestettiin ”verkkoaivoriihi”, jossa niemeä. Alko on myös varsin nuorekas organisaatio: työnteki- tarkoituksena oli generoida ideoita jatkojalostusta varten. Eri- jöiden keski-ikä pyörii alla neljänkympin. laisia ideoita tulikin hulppeat 1 800, joita sitten ryhdyttiin per- Bergman kuitenkin myöntää, että tasalaatuisuuden kanssa kaamaan: ”Ideat luokiteltiin ja niitä hyödynnettiin, kun lähdimme on vielä tekemistä: ”Myymälöissä on eroja”, hän toteaa ja lisää, ett