HR viesti 3/2014 - Page 14

Vuonna 2013 Alkossa oli strategiaprosessin osana asetet- Rautainen kulttuuri tu yhteinen tavoite tulla Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Kisassa mukana on kaksi osa-aluetta – henkilöstön tutkimus- Place to Work -kisassa vuonna 2016. Kultamitalikahveja katet- osio (luottamusindeksi) ja toimintatapojen kuvaus (kulttuuri- tiin Alkolle kuitenkin jo muutama kuukausi lähtölaukauksen jäl- auditointi) – joissa yhtiö koki olevansa vahvoilla, mutta talossa tiedettiin että parantamisen varaa on keen. Miten tässä näin pääsi käymään? ”Vähän yllätyksenähän se tietenkin ”Kollegalta oppimalla tuli”, henkilöstöjohtaja Tytti Bergman nau- päästään hyviin tuloksiin rahtaa ja myöntää, että johtoryhmässä oli valmistauduttu kovempaan ja pidempään vääntöön. Samalla aaltopituudella oli myös henkilöstö, jolle oli myyty ajatus pitkäjänteisestä kehittämisestä ilmeisen – kun myymälässä yksi työntekijä palvelee vielä: ”Vuonna 2011 mitattiin edellisen kerran GPTW-mittaukseen kuuluvaa luottamusindeksejä ja tulokset olivat jo tuolloin suhteellisen hyviä. Siitä on edelleen asiakasta, muut parannettu”, Bergman toteaa. Mutta yri- havainnoivat.” tyksen todellinen syömähammas kisassa on kulttuuriauditointi: menestyksellisesti. Huomiotta vain jäi, että ”Se, mitä me teemme ja mitä pys- alkolaisten draivi oli niin hurja, että he kiilasivat ykkössijalle jo nyt. Bergman aloitti Alkon henkilöstöjohtajana marraskuussa, joten uuden HR-pomon piikkiin saavutus ei mene, vaan Alko tymme tarjoamaan, kuinka ihmisiä innostetaan, miten viestitään ja osallistetaan… nämä ovat meille tärkeitä asioita”, Bergman listaa. on investoinut henkilöstöön ja ihmisten johtamiseen määrätie- Yhtiön strategiassa Suomen paras työpaikka on kuitenkin toisesti jo vuosien ajan. Great Place to Work -voiton saatesa- tavallaan vasta lämmittelyä. Alko haluaa tarjota myös palve- noista käy selväksi, että Alkossa työntekijät luottavat johtoon lualan parhaan asiakaskokemuksen ja olla tehokas kaupan ja esimiehiin sekä ovat ylpeitä siitä mitä tekevät. Rohkeus, ketju sekä kaikkein vastuullisi