HR viesti 3/2014 - Page 11

MENESTYVÄ JOHTAJA tuntee muitakin värejä kuin mustan ja valkoisen. ENERGY: Johtajalle ominainen tyyli innostua tehtävistään EDGE: Johtajalle luontainen tapa tehdä päätöksiä Tunnetko Sinä Menestyvän Johtajan? Haluatko antaa julkisen kiitoksen hyvää työtä tekevälle johtajalle? ENERGIZE: R Johtajan taito o motivoida organisaatiotaan g EXECUTION: Johtajan kyky toteuttaa suunnitelmia Ilmoita ehdokkaasi mukaan 12.10. mennessä osoitteessa M Menestyvä Johtaja 2014 -valinnassa a asiantuntijaraati palkitsee menestyksekkään es simiehen ja keskijohdon edustajan, joka on me erkittävästi edistänyt yrityksensä kilpailukykyä. Vali linnan tarkoituksena on nostaa julkiseen kesk kusteluun henkilöstöjohtamisen taidot ja huom mioida organisaation eri johtotasojen rooli strateg toimeenpanossa. egian Menest styvä Johtaja 2014 -valinnan finalisteja arvioida General Electricsin entisen toimitusaan johtajan Jack Welchin 4E-mallin pohjalta. Tänä J vuonna va valinnassa korostuvat myös erilaisuuden johtaminen sekä johtajan kyky saada tiiminsä en tuottamat iinnovaatiot käyttöön. Assidu on suunnannä äyttäjä henkilöstöpalveluiden toimialalla. Tuemme asiakkaidem kilpailu- ja tuloksentekokykyä rekrytoinnin mme ja HR- palveluiden kau Olemme erikoistuneet taloushallinnon, utta. myynnin-, markkinoinniin- ja asiantuntijatehtävien rekrytointeihin ja laaja-alaisiin HR-palvelu uiden tarjontaan eri asiakastarpeisiin. Assidu on osa palveluliiketoimi iketoiminnan asiantuntijaorganisaatio Divest Groupia, joka tukee liikkeenjohtoa taloushallinnon, myynnin, henkilöstötuke j h johtamisen sekä asiakaspalvelun prosesseissa. www.assidu.fi Yhteistyössä: 3/2014 HR viesti 9