HR viesti 3/2014 - Page 58

KOLUMNI Pekka Pohjakallio Toimitusjohtaja 925 Design www.925design.fi Kirjoittaja on paremman työn suunnittelutoimisto 925 Designin toimitusjohtaja. Nyt hänen intohimona on luoda parempaa työelämää Suomeen. Vapaalla Pekan ajan täyttävät perhe, urheilu ja cheerleadingseuran puheenjohtajuus. URKUHARMONI JA TOTUUDEN HENKI Olen useissa puhetilaisuuksissa kysynyt yleisöltä, ketkä ovat Todennäköisyys epäonnistua kasvaa, mikä vahvistaa ”suutari musikaalisia. Yleensä noin 15 % nostaa käteensä. Jatkan ”ei- pysyköön lestissään” -ajattelua. Negatiivinen kierre on valmis. musikaalisten” kanssa. ”Miksi ajattelette, että ette ole musi- Growth mindset ohjaa meitä aivan toiseen suuntaan. kaalisia”, kysyn heiltä. Vastaus on aina sama: ”Kun en osaa Koska uskomme, että voimme kehittyä, kaikessa on tilaisuus laulaa.” oppia uutta. Niinpä kokeilemme innolla erilaisia asioita. Hal- Tämä ajatus on syntynyt kaikilla samalla tavalla. Kou- litsemme riskejä toimimalla. Ja kokeilemme usein, mutta pieniä lussa ala-asteella seisottiin koko luokan edessä urkuharmonin asioita. Niinpä onnistumme usein, mikä vahvistaa uskoamme vieressä laulukokeessa. Ja koettiin, että pieleen meni. oppimisesta. Tästä alkaa positiivinen kierre. Tenttaan yleisöä lisää. 10-vuotiaan kokemus on siis saa- Organisaatioissa voimme puhua kokeilun kulttuurista. nut teidät uskomaan, että ette osaa laulaa. Oletteko harjoi- Kokeilemme heti. Eräässä vierailemassamme yrityksessä seu- telleet laulua koulussa tai vapaa-aikana? Yleensä kukaan ei rattiin leanin periaatteita tuotannossa. Kysyimme linjalla, onko ole. heillä innovaatiojärjestelmää. ”Ilman muuta!” meille vastattiin. Vedämme usein johtopäätöksiä lahjattomuudestamme Pidämme tiistaisin vartin palaverin, jossa mietimme, voimmeko asioissa, joita emme ole harjoitelleet. Teemme Cooperin testin, tehdä jotain paremmin. Jos keksimme, niin otamme idean vaikka emme ole treenanneet juoksua. Ja petymme urheilulli- heti käyttöön. Torstaina tarkistamme, toimiiko idea. Jos toimii, suuteemme. Tai kuvaamataidon tunnilla toteamme, ettemme otamme pysyväksi. Jos ei, lopetamme. Growth mindsetia par- osaa piirtää, vaikka emme ole opetelleet päivääkään. haimmillaan. Stanfordin yliopiston professori Carol Dweck kutsuu tätä Isoissa organisaatioissa ideoiden läpimeno noudattaa n nimellä Fixed mindset. Ajattelutapaa, jossa uskomme, että yhtälöä 0,5 . Eli jos uuden idean hyväksymistodennäköisyys omat lahjamme ovat valmiiksi määriteltyjä, emmekä voi niitä on 50 % ja tarvitsemme 7 hyväksyntää, on idean toteutumisto- muuttaa. Piristävä suomalainen sanalaskukin sanoo: ”Ei voi dennäköisyys 0,57 eli käytännössä nolla. Aloitteen läpimeno kauhalla ottaa, jos on lusikalla annettu.” kestää kuukausia, eikä innostus kasva. Kirjassaan Mindset Dweck käy läpi tutkimustaan menes- Mindset on päätös. Sekä yksilön että organisaation. Se tyjistä taiteessa, liike-elämässä ja urheilussa. Onnistujilla on näkyy ja kuuluu puheessamme. Puhummeko kokeiluista? Pel- yksi yhteinen piirre. He uskovat, että lahjoja voi kehittää. käämmekö mokaavamme? Onko meillä innovaatioprosessi, Dweck on nimennyt tämän Growth mindsetiksi. joka itse asiassa hidastaa uuden syntymistä? Fixed mindsetista operoiva kokee, että elämä on testi ja Kokeilkaa. tärkeintä on olla menettämättä kasvojaan. Näin he pelkäävät uusia kokemuksia ja hallitsevat riskejä ylianalysoimalla. Lisää aiheesta 925 Festivalilla 23.–24.9. Korjaamolla Niinpä he yrittävät uutta vain harvoin ja isoissa hankkeissa. Helsingissä: www.925design.fi 56 HR viesti 3/2014