HR viesti 3/2014 - Page 46

ONKO TEILLÄ JO LIIKKUMISSUUNNITELMA? YRITYKSET HAKEVAT JOKAPÄIVÄISIIN TYÖMATKOIHIN NYT VIHREÄMPÄÄ KÄRKEÄ JA PAREMPAA FIILISTÄ TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: HELSINGIN KAUPUNGIN AINEISTOPANKKI / REIJA JOUSJÄRVI Yhä useammassa firmassa kiinnitetään nyt huomiota siihen, miten työpaikalle ja työasiamatkoille kuljetaan. Ohjaamalla liikkumista kestäviin kulkumuotoihin työnantaja saavuttaa kustannussäästöjä ja parantaa työntekijöiden terveyttä ja työvireyttä – ja samalla on mahdollista panostaa ympäristövastuun kantamiseen uudella tavalla. Työmatkaliikenteen optimoinnin takana tapaa olla useampi misesta monin eri tavoin. Tällöin yritys voi esimerkiksi tarjota syy. Muutospaineita saattaa aiheutua esimerkiksi pysäköinti- työntekijöilleen ilmaisten pysäköintipaikkojen sijaan työsuhde- ongelmista tai rakentamista koskevista säädöksistä. Työmatka- matkalippuedun. liikenteen ohjauksella on mahdollista tukea yrityksen turvallisuus-, ympäristö- ja laatuohjelmia (esim. ISO, LEED, Breeam) Suunnitelma tulille! sekä vähentää sairauspoissaoloja työhyvinvoinnin kasvaessa. HSL on kehittänyt työpaikoille liikkumissuunnitelman, uudenlai- Kestävien liikkumisvalintojen mahdollistamisessa yritysjoh- sen työkalun, jonka avulla yritys tunnistaa omat keinonsa edis- don rooli on merkittävä – joten pomoportaassa on mietittävä tää kestäviä liikkumismuotoja ja vähentää toimintansa riippu- koko paketti huolella läpi. Kyse ei ole autoilun rajoittamisesta vuutta henkilöautoista. Suunnitelma valmistellaan yhdessä joh- – niin kuin joku kriitikko voisi laukoa – vaan joukkoliikenteen, toa ja henkilöstöä kuunnellen, jotta se vastaa työpaikan todel- kävelyn, pyöräilyn, kimppakyytien ja ekologisen autoilun tuke- lisia tarpeita ja olosuhteita. 44 HR viesti 3/2014