HR viesti 3/2013 - Page 61

KUVA: MATTI SALMI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIN YLIOPISTO – MAINIO VAIHTOEHTO MYÖS TYÖNANTAJALLE Kehityskeskustelussa yksi teema on kouluttautuminen. Työn­ antajan näkökulmasta työntekijän koulutus herättää ristiriitai­ siakin ajatuksia: Työntekijä lisää opiskelemalla osaamistaan, mikä hyödyttää työnantajaa, mutta kääntöpuolena ovat työpaikalta poissaolot, matkakustannukset, koulutuksen hinta... Ei välttämättä! Ratkaisu tähän yhtälöön on opiskelu avoimessa yliopistossa. Suurin osa avoimen yliopiston opiskelijoista on työssäkäyviä ihmisiä, jotka opiskelevat verkkovälitteisesti työn ohella saadakseen lisää osaamista ja pätevyyttä työelämän tarpeisiin. Osaaminen siirtyy suoraan työtehtävien hoitamiseen, esimerkiksi kehittyneinä asiakaspalvelu-, vuorovaikutus- ja markkinointitaitoina ja parempina tiedonhankintataitoina. Monipuoliset opintojen suoritustavat sekä opintojen joustavuus yhdistettynä laajaan, lähes 50 oppiaineen tarjontaan, tekeLisätietoja: www.avoin.jyu.fi vät Jyväskylän yliopistosta suurimman avoimen yliopisto-opetuksen tuottajan Suomessa. Vuosittain opiskelijoita on runsaat 14??000 ja opintopisteitä tuotetaan noin 80 000. Opiskelun voi aloittaa suurimmassa osassa oppiaineita ympäri vuoden ja opiskella omaan tahtiin verkko-opetusta hyödyntäen. Koska avoimen yliopiston toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö, ovat opiskelijoilta perittävät opintomaksut edullisia. Opintomaksujen edullisuus herättää joskus jopa epäilyksiä – kuinka on mahdollista, että kandidaatin tutkintoon tarvittavat opinnot maksavat korkeintaan 1??800 euroa? Opetuksen laadusta pitävät huolen pedagogisesti pätevä henkilöstö sekä kattava opiskelijapalautejärjestelmä. n ALLER MEDIAN HENKILÖSTÖ HALLINNASSA Viihde- ja tv-lehtien kustantaja Aller Media Oy johtaa ja kehittää henkilös­ töään Mepco Oy:n toimittaman HRM-ratkaisun tuel­a. Aller Media aloitti henl kilöstöhallinnon kehittämisen toimintatapojen arvioinnista. ”Päätimme hajauttaa hallinnollista työtä, raportointia ja tietojen ylläpitoa esimiehille ja jokaiselle työntekijälle asti. Halusimme kehittää henkilöstöhallinnon roolia rutiinien hoitajasta asiantuntijaksi”, henkilöstö johtaja Pia Backholm Aller Media Oy:stä sanoo. Ajattelutavan jalkautukseen tarvittiin prosesseja tukevaa ohjelmistoratkaisua. Palkka- ja henkilöstöjärjestelmäksi valittiin Mepco HRM. Ratkaisu sovitettiin Aller Median tarpeisiin ja otettiin käyttöön syksystä 2010 alkaen. Henkilöstöhallinnon tietosisältöjä ovat muun muassa työsuhdedokumentit, perehdytystoimet, luovutetut tavarat, työterveysasiat, toimenkuvat, kurssit, osaamiset, kehityskeskustelut, työmatkat ja muistamiset. Rekrytointiprosessi on sähköistetty alusta loppuun ja hälytyksillä huolehditaan henkilöstöä koskevista muistutuksista. Palkkajärjestelmällä maksetaan noin 420 henkilön palkat Aller Media Oy:ssä sekä Allerin omistamassa ­ uomi24 S Oy:ssä. Joustava raportointi täydentää kokonaisvaltaisen HRM-ratkaisun. ”Henkilöstöhallinnon tietoja ja prosesseja on keskitetty ja sähköistetty. Näin olemme lisänneet tehokkuutta, vähentäneet virheitä ja parantaneet tiedon saatavuutta. Hallinnollisia tehtäviä on saatu delegoitua esimiehille ja henkilöstölle tavoitteidemme mukaisesti”, Backholm kertoo. n Lisätietoja: www.mepco.fi 3/2013 HR viesti 59