HR viesti 3/2013 - Page 56

”Lahjojen korvaaminen kallis. Joskus hyvään ideaan pohjau­ tuva pieni muistaminen voi olla saa­ jalleen todella iloinen yllätys. ”Liikelahjoja ja yrityksille suun­ nattuja profiilituotteita tarvitaan aina, myös huonoina aikoina. Ko­ vempina aikoina on vain mietittävä tarkemmin, miten asiat tehdään oikein”, Gold toteaa. Panosta laatuun Asiakkaan kannattaa Kalkkisen mielestä olla tarkkana liikelah­ jojen laadun suhteen. Hänen mielestään kaikki tuotteet eivät ole aivan niin tasokkaita kuin myyjät antavat ymmärtää. Liike­ lahjasektori on kilpailtua kenttää, joten hinnat joudutaan pitä­ mään alhaalla. Laadukkaalta näyttävät tuotteet eivät aina vält­ tämättä kestä käytössä tai ne saattavat olla käytettävyydeltään huonoja. Kalkkinen suositteleekin tilaamaan valittavasta lahja­ tuotteesta aina mallikappaleen testattavaksi. Pelkän kuvan pe­ rusteella tuotteita ei kannata tilata. Kalkkisen mielestä liikelahjan ei tarvitse välttämättä olla fyysinen kapistus. Yhtä hyvin, ja joskus jopa paremmin, asian­ sa ajavat palvelulahjakortit. Kalkkinen ottaa esimerkiksi hie­ 54 HR viesti 3/2013 hyväntekeväisyyteen osoitetuilla rahalahjoituksilla on silkkaa laiskuutta ja hyväntekeväisyyden väärinkäyttöä.” rontalahjakortin. Se menee varmas­ ti käyttöön. Jos saaja ei hyödynnä lahjaa itse, hän voi ilahduttaa sillä perhettään tai ystäviään. Hyvän lahjan pitää tuntua saa­ jastaan henkilökohtaiselta, mielek­ käältä ja hyödylliseltä. Hyödyttömät ja huonolaatuiset bulkkituotteet eivät edistä pätkääkään anta­ jan liiketoimintaa. Ne ovat Kalkkisesta silkkaa rahanhaaskaus­ ta. Onneksi suurin osa yrityksistä on tämän jo ymmärtänytkin. Gold näkee heikkolaatuisten tuotteiden olevan riesa myös ympäristölle. Hätäisesti ja halvalla hankitut liikelahjat eivät kiinnosta ketään ja niiden elinkaari on auttamatta lyhyt. Kun lahjoja harkitaan hieman pidempään ja rahaa satsataan enemmän, niistä on saajalleen iloa kauemmin. ”Eettisyys ja ympäristöystävällisyys on liikelahjoissa jo it­ sestäänselvyys. Yritykset ovat entistäkin tarkempia siitä, mitä tuotteita hankitaan. Kestävyyteen ja laatuun panostetaan, eikä hätäisiä p?