HR viesti 3/2013 - Page 55

Näyttävän KASVUN paikka! Ammatilliset tutkinnot aikuisille kätevästi työn ohessa näyttötutkintoina! Lue lisää ja hae: www.mjk-koulutus.fi Personoidut Joululahjat Suomen luonnosta Kalaherkut 19,50 €/kpl Myös hillot ja jälkiruokasiirapit - kokoa mieleisesi Tilaukset ja tiedustelut: Esmag Oy, Miiro Haarma, 050 390 4350, miiro@esmag.net, www.PINLAND.fi hinta ALV 0% ”Me emme ainakaan halua olla mukana siinä, että yrityk­ sen brändiä rakennetaan huonoilla tuotteilla. Tuote heijastaa aina yrityksen imagoa. Jos karkki maistuu pahalle, maistuu­ ko yrityskin pahalle? Onneksi yritykset ovat ymmärtäneet tä­ män ja lahjoiksi ostetaan nykyään yrityksen näköisiä tuottei­ ta”, Gold sanoo. Vaikka lahjan tuleekin olla yrityksen näköinen, siihen ei välttämättä tarvitse painaa logoa. Kalkkinen painottaa, että lahja on muistaminen, ei mainos. Jos logo lahjaan painetaan, sen huomioarvo tulee miettiä tarkkaan. Gold on samaa miel­ tä. Samaan hengenvetoon hän kuitenkin muistuttaa, että yri­ tyksen brändin rakentumisen kannalta logonäkyvyys on tär­ keää. ”On oleellista miettiä, miten logo tuotteessa näkyy. Kun logo on painettu tyylikkäästi, se parantaa yrityksen profiilia”, Gold täsmentää. Liikelahjojen hinta-laatu-suhteeseen kiinnitetään luonnol­ lisesti huomiota erityisesti taloudellisesti tiukempina aikoina. Kalkkisen mukaan yritykset eivät nyt haluakaan sijoittaa lahjoi­ hin suuria summia. Laadusta tulisi kuitenkin pitää kiinni, koska lahjat rakentavat osaltaan mielikuvaa yritystoiminnan ja tuot­ teiden tasosta. Toisaalta lahjan ei aina tarvitse olla suuri ja 3/2013 HR viesti 53