HR viesti 3/2013 - Page 54

”Hyödyttömät ja Mainostoimisto Brand MNGR:n toimi­ tusjohtaja Maloo Kalkkinen muistuttaa, että liikelahjaostoksilla yrityksen identi­ teetti on pidettävä kirkkaana mielessä. Jos liikelahja ei tue yrityksen brändiä ja arvoja, se kannattaa jättää ostamatta. Myös lahjan ulko­ äön tulisi olla linjassa yri­ n tyksen graafisen ohjeistuksen kanssa. ”Lahja on verrattavissa yrityksen brändilupaukseen. Jos lahjan ulkonäkö, laatu ja idea ovat kohdallaan, se kertoo yri­ tyksestä oikeita asioita. Suuremmilla organisaatioilla on yleen­ sä liikelahjojen hankintaan oma ohjeistonsa. Siinä on voi­ 52 HR viesti 3/2013 huonolaatuiset bulkkituotteet eivät edistä pätkääkään antajan liiketoimintaa.” tu määritellä esimerkiksi yhdestä kol­ meen erihintaista lahjaa, joita voi­ daan antaa erilaisissa tilanteissa. Oh­ jeistuksessa voidaan mainita myös se, milloin lahja annetaan ja mihin tarkoituksiin lahja sopii”, Kalk­ kinen sanoo. Liikelahjoja myyvän Idé House of Brandsin toimitusjohta­ ja Simon Gold on samoilla linjoilla Kalkkisen kanssa. Hänen mielestään yrityskuvatuotteisiin erikoistuneiden yritysten tulee ottaa vastuuta siitä, että asiakkaiden valinnat ovat onnistunei­ ta.