HR viesti 3/2013 - Page 47

Kauppakartanonkatu 7, 00930 Helsinki Puh. 09-2511 110, expo@arvelin.fi www.arvelin.fi Työolot ovat parantuneet mutta sirpaloituva työ uhkaa työhyvinvointia Työoloissa on tapahtunut monessa asiassa myönteistä kehitystä. Huoli oman työpaikan säilymi­ sestä on kuitenkin lisääntynyt ja ammattien väliset terveyserot ovat edelleen suuria. Verkottuva ja katkoksellinen työ voi vaarantaa työhyvinvoinnin. Puutteelliseen työhyvinvointiin liittyvät kustannuk­ set ovat yli 40 miljardia euroa vuodessa. Näin todetaan Työterveyslaitoksen Työ ja terveys Suomessa 2012 -katsauksessa. ”Suomalaiset ovat tyytyväisiä työhönsä. Entistä useampi harkitsee työssä jatkamista 63 ikävuo­ den jälkeen, eläkkeelle siirtymisikä on noussut ja johdon kiinnostus henkilöstön hyvinvointia koh­ taan on lisääntynyt. Työtoverit ja esimiehet tukevat ja auttavat yleisemmin kuin useimmissa muissa EU-maissa”, luettelee työelämän myönteisiä kehityspiirteitä dosentti Timo Kauppinen, joka kokosi yhdessä 70 asian­untijan kanssa tiedot Työ ja terveys Suomessa 2012 -katsaukseen. t Työ ja terveys Suomessa 2012 Timo Kauppinen, Pauliina Mattila-Holappa, Merja Perkiö-Mäkelä, Anja Saalo, Jouni Toikkanen, Seppo Tuomivaara, Sanni Uuksulainen, Marja Viluksela, Simo Virtanen, Työterveyslaitos 2013. 3/2013 HR viesti 45