HR viesti 3/2013 - Page 46

Palstan aiheena on työterveys. SELKÄRANKA Esimies tarvitsee uudet työkalut Esimiehen rooli on muuttumassa ylimmäs­ tä auktoriteetista ja parhaasta asiantunti­ jasta toiminnan kehittäjäksi. Tulevaisuus ei ole enää ennakoitavissa, vaan siitä voi tehdä vain parhaita mahdollisia arvauk­ sia. Esimiehen tärkeimpiä tehtäviä onkin työyhteisön kannustaminen ja tukeminen tarjoamalla välineitä, joilla se voi ratkais­ ta yhteisiä ongelmia. Jotta organisaatio voi nykyään menes­ SITEERATEN Etätyöpäivä tulee taas Microsoft ja Suomen ympäristökeskus järjestävät Kansallisen etätyöpäivän per­ jantaina 20.9.2013, nyt jo kolmatta ker­ taa. Viime vuonna 17 300 suomalaista ja 267 organisaatiota osallistui kampan­ jaan. Tänä vuonna keskiössä on etä­ työn yhteisöllisyys. Et