HR viesti 3/2013 - Page 45

ILMOITUS Hyvä esimiestyö, parempi työkyky Teksti: Eero Tuominen Työhyvinvointiin liittyvien ongelmien ratkaisut saattavat muuttaa koko työyhteisön ajattelutapaa työkyvyn käsitteitä kohtaan. Talotekniikkaurakointiin ja kiinteistöpalveluihin erikoistunut Are Oy ryhtyi etsimään ratkaisuja työterveyteen liittyviin haasteisiin yhdessä Terveystalon kanssa. Tehokas yhteistyö on tuottanut tuloksia jo lyhyellä aikavälillä. Are Oy:n henkilöstöjohtajana vuodesta 2010 alkaen toiminut Sari Kulmala hymyilee kuin ulkona säteilevä keväinen aurinko. Henkilöstöjohtajan hymyn takana on se tosiasia, että Are Oy:n työntekijöiden työkyky ja työhyvinvointi on nostettu kahden viimeisen vuoden aikana uudelle, paremmalle tasolle. Aikaisemmin näin ei ollut. Jatkuvat sairauspoissaolot, korkeat työkyvyttömyyseläkemaksut ja epätasainen esimiestoiminta olivat signaaleja, joihin Aressa haluttiin puuttua. Työterveyden riskeihin ryhdyttiin etsimään ratkaisuja yhdessä Terveystalon kanssa. – Yhteistyömme Terveystalon kanssa syveni strategisesti vuonna 2011. Yrityksemme johtoajatuksena oli yksinkertaisesti työterveyteen ja työkykyyn liittyvien eri osa-alueiden kuntoon laittaminen. Nostimme Arella henkilöstöstä huolehtimisen ykkösasiaksi ja laadimme toimenpidesuunnitelman seuraaville vuosille, selvittää Kulmala muutosprosessin alkumetrejä. Esimiesvalmennus suuressa roolissa Käytännön tasolla muutoksen toteuttaminen käynnistyi niiden työntekijöiden tunnistamisella, joiden työkyky oli merkittävän uhan alla. – Riskiryhmään kuuluvat työntekijät seulottiin ja selvitettiin, mitä voisimme heidän työkykynsä hyväksi tehdä. Tässä prosessissa teimme Terveystalon kanssa tiivistä yhteistyötä ja saimme heidän kauttaan käyttöömme tietotaitoa esimerkiksi kuntoutuskäytäntöihin ja työterveyden vaikuttavuuteen liittyen, Kulmala kertoo. Are Oy:n kohdalla ratkaisevin työkykyyn vaikuttava osa-alue kohdentui esimiestason toimintaan. Kulmalan mukaan esimiestoiminta on kriittinen tekijä työkykyyn ja työssä jaksamiseen liittyvissä asioissa. – Esimiesvalmennus oli keskeisen tekijä yleisen työkyvyn kehittämisen kannalta. Areen rakennettiin laaja Esimiehenä Aressa –valmennusohjelma, jonka ensim- Panostukset työkykyjohtamiseen näkyivät jo viime vuonna merkittävinä rahallisina säästöinä, kertoo Sari Kulmala. mäinen koulutusjakso keskittyi työkyky- ja työturvallisuusasioihin. Tähän osallistui kaikkiaan 170 esimiestämme. Henkilöstöstä huolehtiminen alkaa esimiestasolta ja jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään esimieheen. Meillä työntekijästä välittäminen on aivan ykkösjuttu, painottaa Kulmala. Isot säästöt Are Oy:ssä työskentelee Suomessa kaikkiaan 1 100 henkilöä. Talotekniikkaurakointiin ja kiinteistöpalveluihin liittyvät työtehtävät ovat usein työntekijöille fyysisesti raskaita, mikä saattaa puolestaan vaikuttaa tuki- ja liikuntaelinten toimintakykyyn. Työkykyyn liittyvien näkökulmien aktiivinen esille nostaminen ohjaa esimiehiä puuttumaan riskitekijöihin jo ennen kuin niistä ehtii tulla isompia ongelmia. – Panostukset työkykyjohtamiseen näkyivät jo viime vuonna merkittävinä rahallisina säästöinä, mikä kannustaa meitä jatkamaan tällä linjalla myös jatkossa. Yksi työkykyyn liittyvistä tulevaisuuden haasteista on ennaltaehkäisevä toiminta, johon myös yrityksemme johto on sitoutunut esimerkillisesti, kiittelee Kulmala. Terveystalo tarjoaa työterveys-, työhyvinvointi- ja tuottavuuspalveluita kaiken kokoisille yrityksille, yhteisöille ja julkishallinnon työnantajille. www.terveystalo.com/tyotulevaisuus