HR viesti 3/2013 - Page 41

Paheneva työvoimapula kurittaa kuntasektoriamme tulevina vuosina, sillä kuntien nykyisestä henkilöstöstä lähes kaksi kolmasosaa siirtyy eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. Pitkät sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet pahentavat työvoimapulaa. Henkilöstön työkyvystä huolehtiminen on nousemassa entistäkin keskeisempään asemaan. 3/2013 HR viesti 39