HR viesti 3/2013 - Page 37

Optiman kautta voidaan jakaa kurssimateriaalia ja harjoituksia, käydä verkkokeskusteluja sekä tehdä ryhmätöitä ja palauttaa kurssitehtäviä. Connect Pron avulla osallistujat puolestaan voivat olla yhteydessä toisiinsa webkameran, mikrofonin ja chatin välityksellä. ”Connect Pro mahdollistaa useiden kymmenien, jopa lähes sadan osallistujan verkkoluentojen järjestämisen. Kun opiskelijoita on mukana opetustilanteessa kymmeniä, on opettaja suurimmaksi osaksi äänessä ja opiskelijat kommentoivat ja tekevät kysymyksensä chat-kanavan kautta. Pienemmässä opetusryhmässä myös opiskelijat voivat käyttää kuva- ja äänikanavia. Ryhmätöiden tekeminenkin onnistuu”, Ladonlahti kertoo. Myös pidempään käytössä olleessa Optimassa vuorovai- kutusmahdollisuudet ovat lisääntyneet. Alustaan on muun muassa liitetty erilaisia sosiaalisen median työkaluja sekä mahdollisuus blogityyppiseen kirjoittamiseen. ”Optima mahdollistaa opettajille palautteen antamisen äänitiedostoina ja myös opiskelijat voivat palauttaa kurssitehtävänsä ääni- tai videotiedostona”, Varonen sanoo. Erilaiset vuorovaikutteiset sisällöt lisääntyvät koulutuksissa jatkuvasti, mikä tuo verkko-opiskeluun uusia mahdollisuuksia. ”Interaktiivisuuden merkitystä ei voi liikaa korostaa. Vuorovaikutuksessa kehittyvä oppiminen on oppimista parhaimmillaan. Verkossa aktivoituvat myös sellaiset opiskelijat, jotka eivät massaluennoilla ehkä nousisi esiin. Uskon, että tulevaisuudessa verkko-opiskelu tulee olemaan luonteva osa kaikkea opetusta”, Ladonlahti päättää. n TULEVAISUUDESSA OPPIMINEN ON YKSILÖLLISEMPÄÄ TEKSTI: TUOMAS LEHTONEN Optima-verkkoalustan kehittäneen Discendum Oy:n toimitusjohtaja Eric Rousselle laskee, että yrityksellä on tällä hetkellä noin 200 asiakasta. Tuohon joukkoon mahtuvat liki kaikki Suomen suurimmat koulutusyritykset, mutta asiakkaina myös eri aloilla toimivia yrityksiä sekä liittoja ja järjestöjä, jotka hyödyntävät Optimaa henkilöstönsä kehittämiseen ja projektinhallintaan. Vaikka Optima on Discendumin toiminnan kulmakivi, Rousselle painottaa, että yrityksen toimintaa ei ole sidottu tiettyyn teknologiaan. ”Pystymme tarjoamaan asiakkaan verkko-oppimisen tarpeisiin erilaisia ratkaisuja. Optimaa kehitetään yhteistyössä suomalaisten oppilaitosten ja yritysten kanssa, joten asiakkaiden tarpeet ovat siltä osin hyvin selvillä. Discendumin kasvun myötä Optima on saanut paljon uusia tuotekehittäjiä ja sen myötä uusia innovatiivisia ominaisuuksia. Tuoreimmat ovat materiaalin esittämistä ja vuorovaikutusta tukevia videotyökaluja, Open Badges -osaamismerkkeihin liittyviä toimintoja sekä rajapintoja erilaisiin sosiaalisen median palveluihin.” Optiman lisäksi Discendumin keskeisiä tuotteita ovat sähköinen portfoliopalvelu Kyvyt.fi ja organisaatioiden osaamisen kehittämisen työkalu Totara LMS. Verkko-oppimisympäristöjen lisäksi yritys tarjoaa alan koulutus- ja valmennuspalveluja sekä tytäryhtiö Flumine Oy:n kautta verkko-oppimissisältöjen kehittämiseen liittyviä palveluja. Discendum on myös mukana Mozillan luoman sähköisen Open Badge -osaamismerk­ kijärjestelmän kehittämisessä. ”Nykyaikaisissa oppimisympäristössä tarvitaan työkaluja verkko-oppimiseen, mutta myös työvälineitä olemassa olevan osaamisen esiin nostamiseen. Open Badgella voidaan tuoda esiin osaamista, joka ei ole välttämättä akateemisesti tunnettua. Se on voinut esimerkiksi syntyä työn tai harrastusten kautta. Merkit voivat olla viranomaisten tai organisaatioiden antamia. Ne toimivat linkkeinä tietystä osaamisalueesta kuvaavalle nettisivulle. Merkkejä käyttää tällä hetkellä kansainvälisesti 1 000 organisaatiota.” Rousselle uskoo, että verkko-oppiminen on muuttumassa oppijalähtöisempään suuntaan. Opiskelijoita pyritään ohjaamaan henkilökohtaisemmin ja heidän valinnanmahdollisuutensa lisääntyvät. Roussellen mukaan on nähtävissä, että verkkokouluttautuminen linkittyy yhä tiiviimmin elinikäiseen oppimiseen ja osaamista ilmentävän sähköisen ePortfolion rakentamiseen. Hänen mielestään ohjelmistoissa, opetushenkilöstön osaamisessa ja verkkokoulutusten sisällöissä on vielä monin paikoin parantamisen varaa. Tällä hetkellä verkkokoulutusten toteutuksissa on suuria laadullisia eroja. Verkkoa hyödynnetään monissa koulutuksissa vain materiaalien välityskanavana, vaikka mahdollisuuksia olisi jo paljon ???????????????????????????uQ???????????????????????????????????%???????????????????????????????????????????????????????=????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????t??((?????()!H????????((0