HR viesti 3/2013 - Page 36

Varonen kertoo, että JAMKin oppimateriaaleja on netissä vapaasti luettavissa, mutta tehtävien suorittaminen edellyttää ilmoittautumista kurssille. Jyväskylän avoimen yliopiston kursseilla käytetyt materiaalit ovat sen sijaan vain kurssille ilmoittautuneiden käytössä. ”Verkko-opiskelussa tietoturva on hyvällä tasolla, sillä opetuksessa käytetyt ohjelmat ovat pääsääntöisesti oppilaitosten palvelimille tallennettuja suljettuja järjestelmiä.” Vuorovaikutus lisääntyy Verkkokoulutuksiin osallistuminen on opiskelijan kannalta helppoa. Riittää, että käytössä on nettiyhteydellä varustettu tietokone ja hallitsee tietotekniset perustaidot. Joillakin kursseilla myös kuulokemikrofonista ja nettikamerasta on hyötyä. Perinteisten tietokoneiden ohella opinnoissa voi hyödyntää myös mobiililaitteita, mutta koulutusten tarjoajat eivät vielä pysty takaamaan ohjelmistojen ja laitteiden aukotonta yhteispeliä sovellusten ja laitteiden kirjosta johtuen. Ladonlahden ja Varosen mukaan verkko-opintojen toteuttamiseen on monia mahdollisuuksia oppimistehtävistä ryhSatu Helin, Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston johtaja, SHJ, TtT. mätöihin ja tenteistä verkkokeskusteluihin. JAMK ja Jyväskylän yliopisto käyttävät verkkokoulutuksissaan pääasiassa suomalaisen Discendumin Optima -verkko-oppimisympäristöä ja A ­ doben Connect Pro -verkkokokousympäristöä. Uutta tekniikkaa toki kartoitetaan jatkuvasti. Esimerkiksi JAMKissa ollaan ottamassa opetuskäyttöön Microsoftin Lync-ohjelmistolla toteutettavia ääni- ja videopuheluja sekä Sharepointin ryhmätyövälineitä. ”Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston Korppi-opintotietojärjestelmään yhdistetty oppimateriaali-Koppa yhdessä äänija kuvatallenteita sisältävän Moniviestimen, Connect Pron ja Optiman kanssa tarjoavat opiskelijalle kattavat palvelut ja opiskelumahdollisuudet. Tätä vahvistaa opetushenkilöstön vahva aikuiskoulutuksellinen verkkopedagoginen osaaminen. Järjestelmään toimivuus kokonaisuutena ja vielä yhdessä taloushallinnon järjestelmien kanssa on mahdollistanut jopa opintomaksujen alentamisen”, Helin sanoo. Valittujen välineiden kanssa halutaan molemmissa korkeakouluissa olla tarkkana, jotta niiden toimivuus ja tietoturvallisuus voidaan taata. ”Verkko-opiskelussa tietoturva on hyvällä tasolla, sillä opetuksessa käytetyt ohjelmat ovat pääsääntöisesti oppilaitosten palvelimille tallennettuja suljettuja järjestelmiä. Kun esimerkiksi Optimaan palauttaa kurssitehtävän, ei tarvitse pelätä, että ulkopuo [?[?Z??Z\?H?[????Z[???ZH]0?[\?H\0?[?Z[???H[?][?YZ??H?\?Z\?Y[?p??0?Z]]??Z?Z????Z?]][??x?'K?\??[??[?????[??[0???0??[Z\?[??H?Z????X[?\?\??[?????HZ0?????X[??\????[?[??[?K???\??Z?[??XZ[?Z\??K\?[Y\??Z??H?]\]Y]Z\????H?\?]\?Y]Z\??? ??H?[?]XH?\?????H??H?[[??[??[?YX][?]?[????XY]]?\?H?[???\?H[X[?[[?\???[[?Z???Y\?Y[???[\?[Z\?K?]?[????[?]\??Z?]]H[YH?Z][??[?[??H[[?\??YYZ?[??[K???H?\?X[??XH^p????\??[Z?[??\?^\??]Y[?[HX]\?]Y][??[[?[?ZY[\?0???]0?ZZ?Z\?[H\???]]Z?H]?[??]??]Z\?[??\??[[?][??HZH?Y[0?[??]H?Z]0????K??\????[?[??Z[???H[[?]]]XH?SR?\??H?\?????XZ??Y[H?H?]????[0??[[?\??]??[Y\??H[[?\????H??[?[??Y]????\?[p???]]K?8?'S?\??[[???H[?]XH0?\??ZZ?\??H?]????[0??[[?\??]??[Y[?[[?\???XZ[?Z\??H??[?[?H[?XH[[?]]][Z\?[????Y[??[??[??\??[Z?H0?0??YH??K[?[??Y]????\?[p?0???]?]^[??[X]\?XX[KR??X[??H?Y[0??]?Z[??\???[??Z\?Z[??\????Y[??Z[??[Z\?Z0??Z[??H]ZZ[??\??[[X]\?XX[ZZ[??'KY?ZH?[???[[?[??HY?Z[?]Z?X[??\??[Z?H??H[]]XH?[???[?]Z??[??H?\?????H?H^p???[?[Z[?[???\?]H]0?????[??]]K??\?X[H?\??[Z?H??HY[Y[???[\?XH^p???\?[?Z\?[\Z[?\?H[?[H?[?YXH????\?]0??Z[?Y[???[][?ZZ[??????Y\?H ?? L??