HR viesti 3/2013 - Page 35

Hinta ja laatu kohdallaan Verkkokoulutukset jakavat voimakkaasti mielipiteitä. JAMKin verkkopedagogiikan suunnittelija Mari Varosen lista verkkoopiskelun eduista on kuitenkin kattava. ”Verkossa pidettävillä koulutuksilla on kiistattomia etuja perinteiseen opetukseen verrattuna. Esimerkiksi työssä käyvät henkilöt voivat helposti opiskella työn ohessa paikan ja ajan rajoittamatta. Opintoja voi tehdä omaan tahtiin. Osa opinnoista järjestetään niin sanotulla non stop -periaatteella eli opinnot voi aloittaa haluamanaan ajankohtana”, Varonen kertoo. Helin on Varosen kanssa samoilla linjoilla. Hänen mielestään työssä käyvän kannalta suurena etuna on se, että opinnot voi suorittaa toiselta paikkakunnalta. Kun opiskelupaikan ei tarvitse olla lähellä, opiskelumahdollisuudet korottuvat potenssiin. Helin laskee, että avoimen yliopiston opiskelijoista peräti 75 prosenttia asuu Keski-Suomen ulkopuolella, osa jopa ulkomailla. Helin nostaa esiin myös avointen yliopistojen erittäin edulliset opintomaksut. Opetus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa, joten opiskelijan maksettavaksi jää enimmillään 10 euroa opintopisteeltä. Varonen vahvistaa, että myös avoimessa ammattikorkeakoulussa maksukäytäntö on samanlainen. ”Viime vuosina tapahtunut tekninen kehitys on lisännyt netin kiinnostavuutta opetuskäytössä.” Verkossa on varaa valita Varosen mukaan JAMKin kaikki yksiköt järjestävät verkko-opetusta. Eniten verkkokursseja on tarjolla kielissä sekä hyvinvoinnin ja liiketalouden aloilla. Avoimen ammattikorkeakoulun puolella opintokokonaisuuksien laajuudet vaihtelevat kahdesta 44 opintopisteeseen. Viime vuonna JAMKissa suoritettiin, tutkintokoulutus mukaan luettuna, yli 70 000 opintopistettä verkko-opintoina. Tavoitteena on lisätä verkko-opetuksen määrää edelleen. ”Verkko-opetuksen lisääminen on kirjattu strategiaamme. Tutkinto-opiskelijoidemme opinnoista pyrimme tuottamaan lähiverkkovälitteisen opiskelun mahdollisuuksia tosimielellä kymmenisen vuotta sitten. ”Aloimme tuolloin kehittää yksikköömme ensimmäistä strategiaa, jonka keskeisenä teemana oli tieto- ja viestintätekniikan käyttö niin opiskelussa, sisäisten prosessien kehittämisessä kuin oman henkilöstömmekin osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Tavoitteenamme oli hillitä myös kustannusten kasvua. Nyt käytössämme on ollut jo muutaman vuoden Jyväskylän yliopistossa kehitetyt, koko opintohallinnon ja opiskelun mahdollistavat, täydelliset ja alallaan ainutlaatuiset tietojärjestelmät”, Helin kertoo. tulevaisuudessa 30 prosenttia verkko-opintoina. Muun muassa opettajakorkeakoulussamme opinnot voi jatkossa tehdä kokonaan verkossa”, Varonen sanoo. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston pedagogisen johtajan Tarja Ladonlahden mukaan opiskelijat suorittavat avoimessa yliopistossa vuosittain noin 80 000 opintopistettä. Tarjolla on lähes 50 oppiaineen opintoja, eli yliopistotutkinnon osia. Erilaisten etä- ja verkko-opintojen tarjonta on runsasta. Yli 40 opintokokonaisuutta tai kurssia voi suorittaa täysin tai lähes täysin verkkovälitteisesti eri opiskelu- ja suoritusmuotoja valiten. Esimerkiksi aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan, 3/2013 HR viesti 33