HR viesti 2/2018 - Page 51

”Itseohjautuvuuden korostaminen työpaikoilla on kasvussa, läinen. Haaga-Helia-t-paidat päällä esiintyvät opiskelijat toi- mutta toisaalta työntekijöitä voi pelottaa, että pärjäävätkö he vat jälleen tilaisuuteen tuoreutta ja raikkautta, jota kiiteltiin uudenlaisessa systeemissä”, toteaa Lohtaja-Ahonen ja lisää monessa palautteessa. että työntekijöiden jättäminen ”oman onnensa nojaan” ei tie- tenkään ole hyvää johtamista. Törmäys 2018 tarjosi myös jotain aivan uutta eli ensi ker- taa järjestetyt Törmäyksen Startup-messut, joissa esittäytyi seit- ”Opiskelijoille itselleen tämä on tärkeä kokemus, koska Kreassa oppiminen tapahtuu paljolti juuri projektien kautta. Tapahtumajärjestäminen on hyvä tapa oppia”, Mäkeläinen toteaa. semän suomalaista startup-yritystä. Yritysten yhteisiä nimittä- jiä olivat mm. oppiminen, ongelmanratkaisu ja työyhteisöjen Fiilikset katossa kehittäminen, työkaluina tyypillisesti pelillistäminen ja tekoäly. Mäkeläisen mukaan tapahtuman järjestäminen on sujunut mal- Show’n uhkasi varastaa Utelias-yrityksen Elias-robotti, jonka likkaasti myös aikaisemmilla kerroilla, mutta nyt kaikki meni kanssa ilmeisesti jokainen vieras halusi tehdä tuttavuutta. aivan nappiin. ”Fiilikset ovat kyllä tästä tapahtumasta positiivisemmat kuin Nuorille näytönpaikka kertaakaan aikaisemmin”, iloitsee Mäkeläinen ja lisää, että Startupien lisäksi nuorta energiaa tapahtumaan toivat Haaga- Törmäyksen ”iskuryhmän” oma Whatsapp-ryhmä on täyttynyt Helian markkinoinnin ja viestinnän opiskelijat, eli luova toi- hehkutusviesteistä. misto Krea. Johanna Mäkeläinen Haaga-Heliasta kertoo, että Törmäyksen ”äiti” Sirke Lohtaja-Ahonen taas toteaa, että ammattikorkeakoulun oppilaita oli paikalla noin 30 tapahtu- oli erityisen hienoa nähdä yritysten lähettävän paikalle enem- maa tekemässä. män kuin vain yhden edustajan. ”Meillä oli yksi ryhmä jo syksyllä, joka teki tapahtuman ”Kun samasta firmasta tapahtumaan tuli esimies, HR-ihmi- suunnittelua ja ennakkomarkkinointia ja nyt keväällä oli sit- nen ja viestintäihminen, se ennustaa hyvää vuoropuhelua ten toteutus”, toteaa lopputulokseen erittäin tyytyväinen Mäke- tapahtuman jälkeen.” n 2/2018 HR viesti 51