HR viesti 2/2018 - Page 50

MESSUT | Törmäys 2018 Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. HR JA VIESTINTÄ: YHDESSÄ ENEMMÄN! TÖRMÄYS 2018 NOSTI VALOKEILAAN ITSEOHJAUTUVAT TIIMIT JA YKSILÖT TEKSTI SAMI J. ANTEROINEN KUVA: PAUL CHARPENTIER Törmäys 2018 houkutteli lähes 150 HR- ja viestintäammatti- Törmäys oli nyt ensimmäistä kertaa Varman tiloissa, sillä kah- laista Varman tiloihin Helsinkiin huhtikuussa. Työyhteisövies- den ensimmäisen tapahtuman isäntänä oli toinen vakuutus­yhtiö tinnän ”virallinen” tapahtuma järjestettiin nyt kolmatta kertaa. eli Ilmarinen. Järjestäjätahot ovat ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry, Haaga-Helia ammatti- ”Tunnelma on ollut erinomainen kaikissa kolmessa tapahtumassa”, toteaa Lohtaja-Ahonen. korkeakoulu ja Valmennus oy Liitos. Törmäys-konseptin keksijä Sirke Lohtaja-Ahonen Liitoksesta Vapaus ja vastuu tasapainossa kertoo, että tapahtuma on löytänyt oman markkinarakonsa Tämän vuoden Törmäys-tapahtuman teemana oli itseohjautuva hyvin. työkulttuuri ja luottamus. Kun ihmiset ja tiimit johtavat itseään, ”Sain idean työyhteisöviestinnän tapahtumasta, kun taju- sin, että sellainen puuttuu maastamme.” Lohtaja-Ahosen esimiesten tehtävä on auttaa ja sparrata. Esimerkiksi Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael mukaan omia tapahtumia on kyllä sekä HR-porukoille että Pentikäinen käsitteli puheenvuorossaan johtamista ja viestintäväelle, mutta työyhteisöviestintä sijoittuu tavallaan markkinointia osana luottamuksen rakentamisprosessia. Kun näiden kahden leirin väliin – jolloin kumpikin on jättänyt sen on vahva luottamus, työnteko on mukavampaa, asiat sujuvat ikään kuin huomiotta jo jonkin aikaa. nopeammin ja kustannuksia kertyy vähemmän. ”Työyhteisöviestinnän kehittämisen ja koordinoinnin vas- Vastaavasti Supercellin Linda Åström antoi mallia siitä, tuu on siirtynyt monilla työpaikoilla viestintäyksiköstä HR:ään, että asioita voi tehdä toisinkin. Supercellillä ei ole virallista mutta HR:llä ei ole siihen yleensä riittävästi osaamista. Siksi HR-funktiota eikä keskitettyä sisäistä viestintää, mutta yritys parhaat tulokset saavutetaan, kun HR ja viestintä tekevät tässä on silti kenties tämän vuosituhannen suurin menestystarina yhteistyötä.” Suomesta. Supercellin yrityskulttuurissa perinteinen organisaatiokaavio on käännetty ylösalaisin ja kaikki vastuu on Ei mitään marginaalia autonomisilla tiimeillä. Tiimit kantavat itseohjautuvasti vastuun Lohtaja-Ahosen mukaan työyhteisöviestintää kannattaa joh- omasta viestinnästään ja jakavat tietoa muille. taa kokonaisuutena kuten organisaation muitakin keskeisiä toi- Tiimeistä ja luottamuksesta puhuivat myös Sami Jalonen mintoja. Näin johto varmistaa, että työyhteisöviestinnän tär- MLP:stä ja Sanna Varpukari Soveltosta. Soveltossa päivitettiin keät osa-alueet, strategia-, johtamis- ja projektiviestintä, saa- johtoryhmän kokoonpanoa ”raivorehellistä” vuoropuhelua vat yhteisen päämäärän. hyödyntämällä. Sovelton johtoryhmä valitsi työkaluksi Patrick ”Työyhteisöviestintä on työyhteisössä tapahtuvaa viestin- tää, jonka tavoitteena on saada ihmiset saavuttamaan tavoit- Lencionin tiimimallin, joka kuvaa tiimin viisi toimintahäiriötä – ja kun häiriöt poistetaan, tiimi saavuttaa tuloksia. teensa ja innostumaan työstään. Siksi se liittyy kiinteästi myös työhyvinvointiin.” Innostusta oli aistittavissa myös Varman 150 henkeä vetä- vässä auditoriossa, joka oli viimeistä paikkaa myöten täynnä. 50 HR viesti 2/2018 Älä unohda johtaa, pomo! Sirke Lohtaja-Ahonen oli tyytyväinen, että päivän teemaa saatiin läpivalaistua monelta eri kantilta, sillä puhujia oli reilu tusina.