HR viesti 2/2018 - Page 40

ILMOITUS TYÖPAIKAN ILMAPUNTARI PUNAISELLA? TYÖILMAPIIRISTÄ PUHUTAAN PALJON, MUTTA HARVOIN SITÄ EDES YRITETÄÄN JOHTAA, TOTEAA ANTTI ARO TERVEYSTALOSTA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: AKI RASK Työilmapiiristä puhutaan välillä ikään kuin se olisi säätila, jota voi vain ihmetellä mutta johon ei voi vaikuttaa. Terveystalon johtava työterveyspsykologi Antti Aro tietää, että työilmapiiri on arkipäivän tekoja, joilla voi olla erittäin suuri vaikutus. ”Mikäli työpaikalla halutaan muuttaa työilmapiiriä, muutos lähtee yrityksen johdosta”, hän uskoo. Rakettitieteestä ei Aron mukaan ole kysymys. Lähtökohtana Onko työilmapiiri prioriteetti? on, että työnantajan intresseissä on tehdä ihmisten työssä Aro pohtii uudessa kirjassaan Työilmapiiri kuntoon (Alma onnistuminen helpoksi. ”Kun ihmisiä kohdellaan hyvin, hom- Talent) miten työilmapiiriin voi ja kannattaa vaikuttaa. Aron matkin toimivat hyvin. Nämä ovat niitä organisaation laatute- mukaan huono henki työpaikalla tulee ennen pitkää kalliiksi, kijöitä, jotka vaikuttavat kautta linjan”, Aro toteaa ja siteeraa kun taas hyvä tuo menestystä. Moni yritysjohtaja tämän kyllä USA:n ’civility’-tutkimuskenttää, jossa on todettu ”ihmisiksi ole- jo tajuaakin – kysymys onkin enemmän siitä, että aihepiirille misen” tuovan huomattavaa nostetta työelämään. ei aina omisteta riittävästi aikaa ja resursseja. ”Kun ihmiset käyttäytyvät hyvin toisiaan kohtaan, tämä sekä suojaa stressiltä, että vähentää koetun stressin määrää.” ”Liiketoiminnan näkökulmasta työilmapiirin kehittämisen pitäisi olla johtamisen fokuksessa, sillä tutkimusten mukaan Vaikutus on sama esimies-alainen-suhteissa ja kollegojen väli- hyvinvoiva organisaatio tuottaa tulosta. Toisaalta hyvää asia- sissä suhteissa. kaskokemusta ei pysty tuottamaan ilman hyvää työntekijäko- Aro antaa esimerkin: mikäli ison talon toimitusjohtaja ottaa asiakseen tervehtiä kaikkia organisaation ihmisiä aamulla, tämä käytös jättää jälkensä. Ja kääntäen: mikäli toi- kemusta – ei ainakaan pitkäjänteisesti. Hyvää työntekijäkoke- musta taas ei ole ilman hyvää työilmapiiriä”, Aro summailee. Enemmän kuin rahaa, työilmapiirin parantaminen vaatii mari varaa hyvän huomenen toivotukset etupäässä vain joh- määrätietoisuutta, vilpitöntä pyrkimystä auttaa työtovereita ja toryhmän jäsenille, sekin huomataan. Aro puhuu hyvän kier- tervettä eettistä arvopohjaa. Aron mukaan palkinto tehdystä teestä, joka aktivoi palkintohormonit ihmisen aivoissa – tätä työilmapiirityöstä – niin työelämän laadun kuin organisaation lisää, nam! menestyksen paranemisen muodossa – voi olla ”veret seisaut- ”Vaikka tällainen asia kuin kaikkien tervehtiminen vaikut- tava”. Toimiessaan työterveyspsykologina, organisaatiokon- taa aika triviaalilta jutulta, sillä on merkitystä.” Myönteisen sulttina ja liikkeenjohdon konsulttina viimeisten kolmenkymme- ilmapiirin rakentaminen ei aina vaadi hirveästi vaivaa – eikä nen vuoden aikana Aro on nähnyt monta kertaa, miten hie- tässäkään esimerkissä maksa mitään, hän lisää. nosti duunit voivat rullata, kun ilmapiiri on hyvä. 40 HR viesti 2/2018