HR viesti 2/2018 - Page 39

vasta kokemuksestaan valmennuksessa. Maija kiinnostuu ja Jukka muistuttaa Mikaelia siitä, että yritys maksaa verk- kertoo kyllä nähneensä Mikaelin (HR Specialist) viestin liittyen kopohjaisesta hyvinvointipalvelusta vain aktiivisten käyttäjien tähän Lifted WAAS -palveluun, mutta ei ollut vielä työkiireil- mukaan. Hinnoittelumallin myötä myös palveluntarjoaja Lifted tään ehtinyt tutustua koko juttuun. He vaihtavat vielä ajatuksia on sitoutunut tukemaan organisaatiota ja yksilöitä hyvinvoin- eräästä yhteisestä asiakasprojektista, minkä jälkeen Mika läh- nin jatkuvassa kehittämisessä. Sekä työntekijät että työnan- tee työpisteelleen fiilistellen sitä tapaa, jolla vasta eilen akti- taja hyötyvät palvelusta eniten, kun sitä käytetään aktiivisesti. voitu palvelu oli onnistunut herättämään hänen mielenkiin- Näistä tekijöistä muodostuu Lifted WAAS (Wellbeing As tonsa selän ja hartiaseudun hyvinvointia kohtaan. Mika huu- A Service) -mallin innovatiivisuus. n dahtaa kahvihuoneen ovelta vielä Maijalle innostuneesti: “Nyt teen valmentajan opettaman minuutin pituisen liikesarjan neljä kertaa päivän aikana!” Maija palaa myös työpisteelleen, etsii HR:n lähettämän viestin sähköpostilaatikostaan ja päättää tutustua uuteen hyvin- vointipalveluun. Katsottuaan läpi eri hyvinvointipolkujen esitte- lyvideot hän päättää aktivoida itselleen kaksi viikkoa kestävän “Viisaammat työtavat” -valmennusmoduulin. Esittelyvideossa valmentajan kertomat vinkit parempaan ajanhallintaan veto- sivat Maijaan, koska hän on viime aikoina tuskaillut useiden päällekkäisten projektien kanssa. Aika ei tunnu millään riittä- vän kaikkeen. Hän päätyy katsomaan viiden minuutin mittaisen videon työtehtävien paremmasta priorisoinnista ja saa vietyä videolla esitettyjä vinkkejä käytäntöön jo saman päivän aikana. Samaan aikaan yrityksen talousosastolla controllerina työs- Lifted WAAS PÄHKINÄNKUORESSA Hyvinvoinnista kilpailukykyä etsivä kentelevä Minna tuskailee suurta keskittymistä vaativien loma- organisaatio tarvitsee ratkaisun, joka: palkkoihin liittyvien laskelmien kanssa. Vuoden kuormittavin •  Innostaa henkilöstöä kehittämään aika Minnalla on jo takanapäin, mutta tilinpäätöksen valmis- hyvinvointiaan lähtökohdista riippumatta tumisen alla pitkäksi venyneet päivät yhdistettynä vähentynee- ja tarjoaa jatkuvan tuen arjen haasteiden seen liikuntaan ovat