HR viesti 2/2018 - Page 34

todetaan, että koska aika on rajallinen resurssi, jostakin täytyy usein luopua, jotta kaikkein tärkein tulee tehtyä. Prio­risointi ja työn näkyväksi tekeminen järjestävät työtä niin, että aikaa jää olennaiselle. Keskeytys­ten hallinta tuo keskittymisrauhaa sidok- siseen työhön. Teknologian mahdollistaessa työnteon lähes missä ja mil- Työterveyslaitoksen oppaassa Fokus kateissa, aika palasina? loin vain, työstä on tullut aiempaa joustavampaa. Kääntöpuo- lena on kuitenkin se seikka, että ajallisesti ja tilallisesti rajaton työ altistaa myös ylikuor­mitukselle. Nämä asiat ovat harvoin ”joko-tai” ja niinpä monet asi- antuntijatyötä tekevät kokevat työn­sä hyvinkin antoisaksi – ja samalla he kuitenkin kärsivät psyykkisistä oireista: nukahtamis- vaikeuksista, keskittymiskyvyn heik­kenemisestä ja uupumuk- sesta. Tyypillisesti näillä oireilla on yhteyttä ajankäytön ongel- miin. ” Välillä työt pitää työntää pois mielestä kokonaan. Valmennustrio Oy:n yritysvalmentaja Merja Takamäki huomauttaa, että aika on siitä hauska asia, että sitä on jaettu tasapuolisesti kaikille. Asiantuntijan paradoksi Tee kellosta renki! Fokus kateissa, aika palasina -oppaassa todetaan, että asian- Takamäen mukaan sellainen ihminen, joka saa ajan tuntijatyötä tehdään useimmiten työryhmissä ja ver­kostoissa, joi- palvelemaan itseään (eikä toisin päin), pystyy valjastamaan den lonkerot voivat ulottua mantereelta toi­selle. Paradoksi syn- hurjia voimia. ”Kun muuttaa työnteon tapaa, asiat tyy siitä, että työtä teh­dään yhdessä, organisaation asettamien loksahtelevat paikalleen ja tuntuu kuin saisi supervoimat”, hän tavoitteiden eteen, mutta aikapaineet kannetaan yleensä yksin. kuvailee. Hyvä on muistaa sekin, että asiantuntijatyön tuottavuus Kaikki lähtee Takamäen mukaan omien tavoitteiden tapaa syntyä työryhmien, verkosto­jen tai osastojen yhteistyöstä, kirkastamisesta: jos et tiedä, mitä haluat, on olemassa suuri ei niinkään yksilöiden suori­tuksista. Tämä on tärkeä viesti vaara, että päädyt tekemään töitä muiden ihmisten unelmien työnantajille, jotka miettivät ajanhal­lintaan liittyviä kysymyksiä. eteen. Valmennustrio Oy:n yritysvalmentaja Merja Takamäki Toinen iso miina on, että parasta työaikaa ei käytetä huomauttaa, että aika on siitä hauska asia, että sitä on jaettu tärkeimpiin tehtäviin. ”Tällöin käydään kaiken maailman tasapuolisesti kaikille. palavereissa ja puuhastellaan kaikenlaista, mutta ne ”On siis täysin ihmisen omissa käsissä, miten sen hyödyntää ja mihin sen käyttää”, huomauttaa Takamäki, jonka tärkeimmät asiat jäävät viikko viikolta tekemättä.” Kun to do -lista kasvaa, ihminen turhautuu ja yrittää Supervoimat käyttöön -tehtäväkirja ilmestyi 2016. Kirjassa herkästi jonkinlaista multitasking-maailmanennätystä. Takamäki purkaa joitakin sitkeitä työntekoon liittyviä myyttejä Takamäki huomauttaa, että kun yrittää tehdä monta asiaa – kuten sen, että kiire ja tehokkuus kulkevat jotenkin käsi samaan aikaan – kuitenkaan keskittymättä niistä mihinkään – kädessä. tämä räjäyttää kehossa stressipommin. ”Oikeasti niillä ei ole mitään tekemistä keskenään, vaan tehokkuus syntyy läsnäolon kautta.” 34 HR viesti 2/2018 ”Samalla iskee päälle jatkuva tunne siitä, että sinun pitäisi olla jossain muualla tai tehdä jotain muuta.”