HR viesti 2/2018 - Page 29

rahasto on erinomainen palkitsemisen väline. ” Henkilöstö­ Myös pk-yrityksen pirtaan Ihan mikrofirma ei henkilörahastoa pysty käynnistämään. Rahaston perustamisen ehtona on, että henkilöstön määrä on vähintään kymmenen ja yrityksen liikevaihto vähintään 200  000 euroa. Henkilöstörahaston omistaa aina yrityksen henkilöstö – joten sen perustamiseen tarvitaan sekä henkilös- tön että yrityksen päätös. ”Käytännössä aloite rahaston perustamiseen tulee yleensä yritykseltä”, tietää Wallenius. Toistaiseksi henkilöstörahastot ovat Suomessa käytössä vain harvalla yrityksellä. Walleniuksen mukaan maassa on reilu sata aktiivista rahastoa, mutta viime vuosina tilanne on vilkastunut. Uusia rahastoja on perustettu parikymmentä per vuosi ja myös pk-yritykset ovat innostuneet rahastoista. ”Uskon, että vuonna 2020 meillä on 200 toimivaa henki- löstörahastoa”, toteaa Wallenius. Toimitusjohtaja Timo Wallenius Henkilöstörahastopalvelut Oy:stä katsoo, että henkilöstörahasto on erinomainen palkitsemisen väline, joka mahdollistaa koko henkilöstön palkitsemisen hyvästä tuloksesta. Eurosta enemmän käteen Wallenius kuvailee henkilöstörahastoa win-win-tilanteeksi henkilö lähtee työpaikasta, hän saa mukaansa koko osuutensa sekä työnantajan että työntekijän kannalta. Ensinnäkin yrityk- rahastosta viimeistään puolentoista vuoden kuluessa.” selle henkilöstörahasto on edullinen tapa palkita, sillä yritys ei maksa rahastoon siirretyistä palkkioista sivukuluja. Työntekijä Kultainen kädenpuristus rahaston kautta? taas saa rahastosta veroetuja: hän voi nostaa vuosittain 15 Kuvioon kuuluu, että eläkkeelle siirtyvien ja irtisanottujen on prosenttia palkkiosta ja tästä osuudesta 20 prosenttia on vero- mahdollista jaksottaa osuuden nosto neljälle vuodelle. ”Se, vapaata tuloa. että ensimmäisinä eläkevuosina saa lisää tuloa, voi olla ”Säännöissä voidaan määrätä, että voittopalkkio-osuus voidaan halutessa nostaa kokonaan käteisenä, mutta silloin se on normaalia veronalaista palkkaa”, muistuttaa Wallenius. Rahastolla on oltava hallitus, jonka tärkein tehtävä on monelle henkilökohtainen motivaattori”, toteaa Wallenius. ”Myös lomautusten aikana rahasto voi toimia henkilökoh- taisen talouden turvatekijänä.” Konkreettisten rahallisten hyötyjen lisäksi rahaston perus- sijoittaa varat tuottavalla tavalla. Työntekijän osuutta kasvat- taminen vaikuttaa mm. motivaatioon, sitoutumiseen ja henki- tavat varainhoidosta saatavat tuotot, jotka saattavat kasvaa löstön pysyvyyteen. ”Yrityksissä, joissa on henkilöstörahasto, merkittävästi alkuperäisiä palkkioita suuremmiksi. henkilöstö ymmärtää hyvin, miten oma ja toisten työ vaikut- ”Henkilöstörahasto ei ole verovelvollinen, joten myös jäsenet hyötyvät rahaston sijoitustoiminnan veroeduista. Jos taa tulokseen – ja myös toimii sen mukaisesti”, Wallenius sum- maa. n 2/2018 HR viesti 29