HR viesti 2/2018 - Page 27

Onko teidän firmassa joka neljäs työntekijä lähtökuopissa? – Accountor-konserniin kuuluvan, henkilöstö- ja asiakaskokemuksen suunnannäyttäjän, konsulttiyritys HR4:n laajan henkilöstötutkimuksen mukaan joka neljännelle suomalaiselle työpaikan vaihtaminen on hyvinkin mahdollista tällä hetkellä. Työntekijät kokevat stressaantumisen ja turhautumisen tunteita, ja naisilla myllertää nupissa vielä selvästi enemmän kuin miehillä. Ja ihmekös tuo: kolmannes HR4:n kyselyyn vastanneista naisista kokee, että heitä ei arvosteta työpaikalla (miehistäkin tosin 27%). NTI Tutkimus antaa pontta vanhalle uskomukselle, että isossa organisaatiossa hukkuu herkästi massaan ja muuttuu koneiston harmaaksi rattaaksi. Mitä suuremmassa yrityk- sessä työntekijä oli töissä, sitä jyrkemmin hänen käsityk- sensä arvostuksesta laski. Yleisintä arvostuksen puute on teollisuusyrityksissä. Online-kyselynä loppuvuodesta 2017 toteutetun tut- kimuksen kohderyhmänä oli runsaat 2 000 työelämässä mukana olevaa 18–69-vuotiasta suomalaista. Tutkimustulos- ten mukaan vastaajat näkevät oman urakehityksensä työ- paikalla varsin mustanpuhuvana: naisista 39 prosenttia ei ollut tyytyväinen kehitysmahdollisuuksiinsa, miehistä 30 prosenttia. ” Hyvistä ihmisistä kannattaa aina pitää kiinni. ”Nyt riitti!” Naiset myös suhtautuvat esimiehiinsä ja heiltä saamaansa tukeen ja palautteeseen selvästi miehiä kriittisemmin. Jopa neljännes naisista kokee, että he eivät saa esimieheltään tukea työssä onnistumiseen. Miehistä samaa mieltä on noin joka viides.  Sari Leskinen HR4:stä ei sinänsä ole yllättynyt siitä, että ”Mikäli työ vaatii paljon asiantuntemusta, osaamista ei ole helppoa korvata lyhyellä aikavälillä. Hyvistä ihmisistä kannattaa aina pitää kiinni”, sanoo HR4:n Senior Consultant Sari Leskinen. niin moni miettii uutta uraa tai uutta tehtävää: pitkän taantu- man jälkeen on aika normaalia, että työntekijät valpastuvat kartoittamaan uusia mahdollisuuksia. 2/2018 HR viesti 27