HR viesti 2/2018 - Page 25

MAINOS Trainee-ohjelmasta tulevaisuuden tekijöitä Metsä- ja prosessiteollisuuden kunnossapidon osaaja Oy Botnia Mill Service Ab sai trainee-ohjel- masta osaajia yrityksen avaintehtäviin ja Rastorin koulutusosiosta heille vahvat esimiestaidot. – Meillä on sama tilanne kuin monella muullakin yri- tyksellä: ylempiä toimihenkilöitä, joilla on syvällistä osaamista, siirtyy eläkkeelle. Koska tarjolla ei ole juuri sopivia koulutusohjelmia, joista valmistuisi korvaavia osaajia, päätimme aloittaa oman trainee-ohjelman, kertoo Botnia Mill Servicen toimitusjohtaja Jukka Yli-Penttilä. ESIMIESOSAAMISTA JALOSTAVA PROSESSI Rastorin koulutuksella esimiestyöhön valettiin kestävä perusta, mikä on oleellista niin esimiestyötä tekeville kuin koko yritykselle. – Haluamme panostaa jatkuvasti esimiestyön kehit- tämiseen. Se on erittäin merkittävä osa organisaa- tion johtamista. Vain hyvällä esimiestyöllä päätökset pystytään viemään käytäntöön läpi organisaation, ja onnistu neella esimiestyöllä saadaan myös nostettua asioita kentältä johdon tietoon, Yli-Penttilä korostaa. Koulutus päätettiin toteuttaa jakso kerrallaan niin, että sisältöä pystyttiin valitsemaan ja muuttamaan todellisten tarpeiden mukaisesti koko ajan. – Tämä toi haasteita Rastorille, mutta he kuuntelivat meitä hyvin tarkasti, reagoivat nopeasti ja toteut- tivat muutokset joustavasti. Monella muullakin on kyllä laaja osaajaverkosto, mutta onko nimien takana todellista osaamista? Rastorilla todistetusti on, Jukka Yli-Penttilä kiittelee. OIKEILLE PAIKOILLE ORGANISAATIOSSA Ohjelman osallistujat työskentelivät vuoden Botnia Mill Servicen eri yksiköissä. Tämä vaati heidän lisäk- seen vahvaa sitoutumista myös muilta työntekijöiltä. Panostus kannatti. – Käytännönläheisen koulutuksen ja harjoittelun myö- tä osallistujien esimiesvalmiudet ovat aivan eri tasolla. Halusimme kouluttaa trainee-ohjelman avulla yrityk- selle todella kovia avainhenkilöitä ja tavoitteemme toteutuivat. – Osallistujat ovat solahtaneet organisaatioon omille paikoilleen hienosti. He tuntevat jo toimialan, toimin- tatavat sekä ihmiset, eikä heitä ole tarvinnut pereh- dyttää enää erikseen, kertoo ohjelman tuloksista jopa positiivisesti yllättynyt Jukka Yli-Penttilä. ● Kuva: Mauri Ratilainen Rastor auttaa asiakkaitaan vapauttamaan koko potentiaalinsa valmenta- malla ihmisiä ja yrityksiä kohti vaikuttavaa kasvua. Tutustu tarkemmin ja kysy yrityksellesi räätälöidystä koulutuksesta: rastor.fi ”Halusimme kouluttajiksi eri aihealueiden parhaat osaajat, ja Rastorin osaajaverkosto tarjosi juuri sen. Valintaan vaikuttivat myös Rastorin erinomaiset referenssit.” Jukka Yli-Penttilä, toimitusjohtaja, Oy Botnia Mill Service Ab Vaikuttavaa kasvua 2/2018 HR viesti 25