HR viesti 2/2018 - Page 23

Sovitteluprosessilla hyvään työilmapiiriin Organisaatiot, niissä työskentelevät ihmiset ja ongelmat ovat moninaisia, joten ei ole selkeää kaavaa, miten ongelmavyyhti lähtee purkautumaan. Sovitteluprosessin eteneminen on kyllä kuvattu ja useiden akateemisten opinnäytetöiden kautta myös tieteellisesti arvioitu ja testattu. Aikajana aloituksesta sovittelun päätökseen on sen sijaan aina arvoitus. Joskus sovittelu saadaan päätökseen jo parissa viikossa, joskus viimeinen seurantatapaaminen voi mennä jopa puolentoista vuoden päähän aloituksesta. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, ettei muutosta tapahtuisi – päinvastoin. Pitkällä seuranta-ajalla pyritään siihen, että muutoksen pysyvyydestä voidaan olla varmoja. ”Pitkäaikainen kokemukseni vain vahvistaa näkemystäni, että ihmeitä tapahtuu jatkuvasti. Isoilta ja vaikeilta näyttävät konfliktit eivät suinkaan aina vaadi isoja ja vaikeasti toteutettavia ratkaisuja”, toteaa Saara Remes. Seurannalla onnistumiseen Sovitteluprosessiin kuuluvat aina seurantatapaaminen tai -tapaamiset. Notkahduksia entiseen saattaa tulla, joten niihin on hyvä varautua. Jos näin tapahtuu,