HR viesti 2/2018 - Page 22

–  Varmistetaan, että jokainen yksilö ja tiimi tietää tehtävänsä ja tavoitteensa sekä sen, miten työsuoritusta arvioidaan. –  Sovittelu on aina oppimisprosessi. Sen aikana mietitään ja sovitaan, miten vastaavat tilanteet voidaan estää sekä miten toimitaan, jos ongelmia vielä ilmenee. Esimerkiksi, jos –  Toimenkuvat kirkastetaan ja puhutaan auki, jotta ihmiset tietävät mistä toinen vastaa ja mihin hän työaikansa käyttää. –  Sovitteluprosessi tuottaa yksilöille arvokasta tietoa siitä, esimiesten ja työntekijöiden välillä, on syytä selvittää MY osaamistarpeet ja tarjota niihin tukea esim. koulutuksen CY kautta. Edellä mainitut seikat voivat kuulostaa itsestään selviltä, kokevat tylyksi, voi kuitata olevansa vain suorapuheinen mutta näin ei aina ole. Varsinkin yritysjärjestelyjen ja ihminen, miettimättä lainkaan käytöstään toisten organisaatiomuutosten jälkeen, voi henkilöstö olla aika lailla näkökulmasta. tuuliajolla perusasioidenkin suhteen. ” arkinen yhteistyö sujuu. 22 HR viesti 2/2018 Y CM meistä on sokeita omalle toiminnalleen. Henkilö, jonka muut olla sellainen, että M organisaatiossa tuntuu olevan jatkuvasti konfliktitilanteita miten muut kokevat hänen käyttäytymisensä. Suurin osa Tuloksen pitää C CMY K