HR viesti 2/2018 - Page 21

Varsinkin taidealoilla on voimakkaita persoonallisuuksia ja heillä kaikilla on unelmia. Aloilla, joissa on usein lyhyitä, projektikohtaisia työsuhteita, on kilpailu rooleista asiaa heti kun hän saa sen tietoonsa. Tämä on tehtävä huolimatta siitä, että ilmoitus on tehty nimettömänä. ”Ensiratkaisuna voi olla esim. asiattomasta käytöksestä ja toimeksiannoista kova. Tämä voi osaltaan vaikuttaa syytetyn henkilön työtehtävien muutos mm. siirto toisiin siihen, ettei epäasiallisesta käytöksestä kerrota ollenkaan tehtäviin tai esimiesroolin muutos.” tai ei uskalleta tehdä sitä omalla nimellä. Kilpailu uralla etenemisestä voi oman pettymyksen takia myös tuoda esiin Sisäinen vai ulkoinen sovittelu asiatonta arvostelua henkilöä kohtaan, joka häviäjän mielestä On hyvä, että talon sisälle koulutetaan sovittelijoita, mutta on ansiotta nostettu asemaan, johon hän itse olisi ollut joskus tarvitaan myös ulkopuolisen sovittelijan apua. pätevämpi. Ulkopuolinen sovittelija on puolueeton, kokenut fasilitoija ja Työyhteisöissä voi myös olla ihastumisia ja pettymyksiä työelämän osa aja, joka pystyy rakentamaan luottamuksen eri siitä, että ei saa ihastukselta vastakaikua. Työpaikalla ei voida toimijoiden välille. Ulkoistettua sovittelua tarvitaan varsikin sallia, että pettymys johtaisi ehkä ihastuksesta tietämättömän silloin, kun johdon henkilöitä on osallisina konfliktissa. osapuolen kiusaamiseen ja mollaamiseen. ”Naiset ovat kautta aikojen kokeneet miehiä enemmän Ratkaisu syntyy monen vaiheen kautta työsyrjintää. Suomessa on valitettavasti näin vielä useammin Sovittelu vaatii paljon keskustelua ja hyvää tahtoakin. Tässä kuin muissa pohjoismaissa, jotka ovat lähin vertailukohde”, prosessissa asianosaiset kohtaavat ja tulevat kuulluksi sekä toteaa sosiaalipolitiikan professori Jouko Nätti Länsiväylä- oman että toistensa kokemusten suhteen. Onnistumiseen lehden artikkelissa. ”Naiset kokevat nimenomaan sukupuoleen tarvitaan sekä fasilitointia että empatiaa. Kenenkään ei kohdistuvaa syrjintää jopa kymmenkertaisesti miehiin tarvitse jäädä yksin asioita vatvomaan. verrattuna. Tämä korostuu erityisesti koulutetuilla naisilla, jotka työskentelevät miesvaltaisilla aloilla”, Nätti jatkaa. Ilman omakohtaista kuulluksi tulemisen kokemusta emme kykene ymmärtämään toista osapuolta. Vasta tämän jälkeen osapuolet ovat kykeneviä miettimään, miten he toivovat asian ” Sovittelu vaatii paljon keskustelua ja hyvää tahtoakin. olevan ja miten he haluavat tilanteen muuttuvan. Tuloksen pitää olla sellainen, että arkinen yhteistyö sujuu. Sovittelun prosessin vaiheet ja siihen liittyviä toimenpiteitä Saara Remes, yksi työyhteisösovittelun uranuurtajista Suomessa avaa sovittelun prosessia. ”Sovittelun ja konfliktien aktiivisen hallinnan kulttuurin juurtuminen osaksi normaalia työyhteisön toimintaa ja HR prosesseja voi olla hyvinkin pitkä prosessi. Ennen kuin muutos todella näkyy organisaatiossa saattaa mennä vielä toinenkin tovi”, toteaa Remes. ”Tuntuu erityisen hyvältä, kun sitten palautteessa ja käytävillä sanotaan, ettei entiseen ole paluuta.” –  Sovittelija tapaa osapuolet ensin erikseen ja ohjaa osapuolia ilmaisemaan selkeästi ja konkreettisesti, mitä he toivovat toistensa toiminnalta ja käyttäytymiseltä Myös anonyymi ilmoitus vaati toimenpiteitä tulevaisuudessa. Henkilö, joka ei uskalla kertoa kokemastaan epäkohdasta omalla nimellään, pelkää seurauksia. Hän pelkää –  Toiveet ja tavoitteet on rajattava aina työn kontekstiin: urakehityksensä estyvän, jos saa hankalan henkilön leiman. ne koskevat käyttäytymistä työssä, työn tekemistä ja Varsinkin, jos kyseessä on oma esimies, pelkää hän arjen työn sen tavoitteita. Ei puhuta tai puututa persoonallisiin muuttuvan vaikeaksi, jos ei jopa mahdottomaksi. ominaisuuksiin tai yksityiselämään liittyviin asioihin. ”Työturvallisuuslain mukaan, on myös anonyymin ilmoituksen jälkeen käynnistettävä työsuojelutoimenpiteet”, –  Henkilöille esitetään selkeästi ja konkreettisesti, missä toteaa työoikeuden professori Seppo Koskinen Helsingin asioissa ja miten heidän odotetaan muuttavan toimintaansa sanomien haastattelussa. Laki määrää tämän velvollisuuden työssä. Toiveet esitettään niin konkreettisesti, että he voivat jopa periytyvän. Jos konfliktin aikainen esimies on jo poistunut vastata niihin. Konkreettisuus auttaa keskusteluja pysymään organisaatiosta, on hänen seuraajansa velvollisuus selvittää koko ajan työn maailmassa. 2/2018 HR viesti 21