HR viesti 2/2018 - Page 15

aika riitä. Mutta kun ennakoivan etiikan työka- lujen käyttö yleistyy, niiden soveltamisesta tulee aivan eri tavalla intuitiivista ja nopeaa”, Musta- joki uskoo. Kirjassa esiteltävää metodia havainnolliste- taan runsain esimerkein ja menetelmää on käy- tetty jo kymmenillä tutkimusetiikan kursseilla Aust- raliassa ja Suomessa. Helsingin yliopiston täy- dennyskoulutusyhtiö HY+:n kanssa on sovittu aiheeseen liittyvästä koulutuksesta. ”Haluamme tarjota ennakoivan etiikan meto- dia myös yrityksille”, toteaa Mustajoki. Kirja ei siis rajoitu pelkästään akateemista maailmaa koskettavan tutkimusetiikan tarkasteluun, vaan pohtii eettisiä kysymyksiä varsin laajalla sabluu- nalla. Rekrytointi eettisenä miinakenttänä Mutta miten sitten ennakoiva etiikka toimii käy- tännössä? – Mustajoen tarjoamassa esimer- kissä ollaan rekrytoimassa uutta työntekijää yri- tykseen. Hakemuksia on tullut runsaasti, mutta joukosta erottautuu kahden kärki: suomalainen Maija ja b ­ rittitaustainen Jonathan. ”Näillä hakijoilla ei varmastikaan ole oikeutta vaatia tulla valituiksi, mutta he voivat ainakin toivoa, että valintaprosessi olisi tasapuo- linen ja mahdollisimman läpinäkyvä”, Mustajoki kuvailee odotuksia prosessiin liittyen. Rekrytoivan osaston vastuul