HR viesti 2/2018 - Page 32

AINA AJAN HERMOLLA? TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: STOCKSNAP.IO Nykyään ajatellaan, että asiantuntija on vastuussa omas­ta ajankäytöstään – mutta kukaan ei yksin hallitse aikaa. Työnteon sirpaleisuus ei katoa digityökaluja käyttämällä, vaan tarvitaan organisaation, esimiesten ja asiantuntijoiden ajanhallinnan eri keinojen ristiinpölytystä. 32 HR viesti 2/2018