HR viesti 2/2017 - Page 8

VIESTI TOIMITUKSELTA KERRO, KERRO KUVASTIN Antiikin Narkissos rakastui lähteen pinnasta väikkyvään heijastukseensa. Nykypäivän narsistipomo lienee rakastuneempi omaan ääneensä – ja valtaansa. Narsisti työpaikalla voi pahimmassa tapauksessa olla kestämätön paikka. N ­ arsistit eivät ole vastuussa esimerkiksi kaikesta työpaikoilla tehdystä kiusaamisesta, mutta voidaan olettaa, että narsistilla on sormensa pelissä aika monessa tapauksessa. Suomalaisilla työpaikoilla nimittäin esiintyy kaiken sortin kiusaamista enemmän kuin muualla Euroopassa. Esimerkiksi EU:n elin- ja työolojen kehittämissäätiön Eurofoundin julkaiseman Euroopan maita vertailevan tutkimuksen mukaan Suomessa työpaikoilla kiusataan muita maita enemmän. Tutkimuksen mukaan 17 % vastanneista oli kokenut uhkailua ja häirintää työssä. Toisena vertailussa oli Hollanti (12%). Eurofoundin tutkimuksesta on kuitenkin vierähtänyt jo 10 vuotta. Mikä on tilanne työpaikoilla tänä päivänä? Tuoretta tietoa kentältä tuo tutkija Hanna Peltokangas, joka tarkastelee teemaa viimevuotisessa väitöskirjassaan. Väitöstutkimuksen tulokset yllättävät: narsistiset esimiehet näyttävät saavan alaisiltaan hyviä arvioita esimiestaidoistaan. Asiaa selvitettäessä paljastui, että mitä enemmän narsistisia piirteitä johtajalla oli, sitä lyhyemmän aikaa hän oli ehtinyt olla toimessaan. Tutkimuksen valossa näyttäisi siis siltä, että narsistiset esimiehet osaavat luoda itses- tään hienon ensivaikutelman ja ”hurmaamaan” alaisensa. Jos narsistipomo vain piipahtaa tehtävässään, alaisilla saattaa todella jäädä kuva karismaattisesta ja kaikin puolin mukiin- menevästä esimiehestä. Mutta jos narsisti tulee pomon virkaan jäädäkseen, kuherrus­ kuukausi kyllä päättyy ennemmin tai myöhemmin. Alaisten arviot narsistiesimiehestä laske- vat kuin lehmän häntä, mitä enemmän aikaa kuluu – ja todellinen karva paljastuu. Narsistisuus ja johtajuus kuitenkin korreloivat Peltokankaankin tutkimuksen mukaan. Esimiesten joukossa on siis keskimääräistä enemmän henkilöitä, joilla on narsistisia piirteitä. Esimerkiksi väsymättömän muutosjohtajan pallilla narsisti voi olla ihan hyväkin veto: narsistisia piirteitä omaavat esimiehet eivät näytä kokevan minkäänlaisia jaksamisongelmia, vaan puskevat eteenpäin kuin höyryjuna. Samaan aikaan ne idealisoidut, luovat ja idearikkaat esimiehet, alkavat horjua taakan alla. Totta on valitettavasti sekin, että työpaikalle pesiytyvät kovat arvot mahdollistavat esimiesten narsististen piirteiden pinnalle pulpahtamisen. Jos organisaation kulttuurissa ihannoidaan kylmähermoisuutta tiukassa paikassa ja raakaa, numerovetoista päätöksentekoa, narsismilla on hyvä kasvualusta. Jos taloon ei narsisteja kaivata, erilaisten persoonallisuustestien avulla narsistiset piirteet pystytään nykyään havaitsemaan varsin hyvin. Henkilöarviointeihin panostamalla yritykset voivat säästyä monilta murheilta, mutta yritysten välillä on suuria eroja siinä, missä määrin henkilöarviointeihin panostetaan. Puhutaan siis ajasta ja rahasta – mutta Lukeaksesi sähköisen myös inhimillisestä kärsimyksestä ja tuhdista loppulaskusta yhteiskunnalle, mikäli narsisti HR viestin, klikkaa itsesi pääsee mellastamaan ilman pidäkkeitä. osoitteeseen: Peltokankaan väitöskirjatutkimus tuo tervetullutta psykologista näkemystä johtamisen www.hrviesti.fi tutkimukseen. On tiedossa, että esimiehet voivat käyttäytyä hyvinkin epäjohdonmukaisesti,   monet alitajuiset motiivit voivat vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä – ja heillä voi olla Lehden sähköisen narsismin kaltaisia persoonallisuuden häiriöitä. version lukeminen Mikään ei kuitenkaan ole niin rasittavaa, kuin narsismidiagnoosin tekeminen jokai- ei vaadi erillisiä sesta esimiehestä, joka lausuu alaisen mielestä pari ei-niin-rakentavaa sanaa tai sauna­ tunnuksia ja on täysin illassa päätyy hehkuttamaan hyvin mennyttä projektia (oman roolinsa erikseen mainiten). maksutonta. PETRI CHARPENTIER 8 HR viesti 2/2017