HR viesti 2/2017 - Page 58

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. KUNTAHR ON HENKILÖSTÖJOHTAMISEN SAUMATON TYÖKALU REKRYTOINTI SIJAISREKRYTOINTI HENKILÖTIEDOT Tarvitseeko organisaatiosi henkilöstöhallinnon ohjelmaa, joka sisältää rekrytointitoimintojen lisäksi kattavat osaamistiedot henkilöstöstä ja sen kehitystarpeista? KESKUSTELUT OSAAMINEN KOULUTUKSET Huhtikuun alussa julkaistava KuntaHR on henkilöstön rekrytointiin, osaamisen johtamiseen ja henkilöstön kehittämiseen suunnattu ohjelma. KuntaHR:n rekrytointimoduulien taustalla on Kuntarekry-järjestelmästä tuttuja toimintoja. KuntaHR sisältää kaikki rekrytointeihin ja sijaisrekrytointeihin tarvittavat toiminnot, kuten työpaikkojen sähköisen haun ja hakemusten käsittelyn. Kuntarekryn nykyiset asiakkaat saavat KuntaHR:n uusine toimintoineen helposti käyttöönsä. Kuntarekryn rekrytointijärjestelmää käyttää jo yli 250 organisaatiota ympäri Suomen. Ilmoitukset julkaistaan työnhakijoille Kuntarekry.fi -sivuilla, joilla on 1,3 miljoonaa kävijää vuodessa. KuntaHR:n osaamispankkiin kerrytetään organisaatiosta löytyvän osaamisen tiedot. Näin tunnistetaan kehittämistarpeet ja mahdolliset rekrytointitarpeet. Osaamistietojen lisäksi KuntaHR sisältää moduulit esimerkiksi koulutustietojen hallintaan ja organisaation keskusteluihin (esim. kehityskeskustelut, tulos- ja tavoitekeskustelut, aktiivisen tuen keskustelut). KuntaHR-kokonaisuus mahdollistaa ennakoivan henkilöstösuunnittelun tavalla, joka tekee organisaation jokapäiväisestä toiminnasta sujuvampaa. Johto ja esimiehet saavat ohjelmasta käytännön tukea päivittäiseen johtamiseen sekä osaamisen ja resurssien allokointiin. n Lisätietoja: www.kuntahr.fi kimmo.koski@fcg.fi ville.jurkkala@fcg.fi TYÖELÄMÄN TEATTERIA: PELOLLA JOHTAMINEN ON PERSEESTÄ Helsinkiläisessä Club Apollossa oli nauru herkässä, kun työelämän tilanteita esitettiin ”Pelolla johtaminen on perseestä” ‐teatteriesityksessä. Work goes happy Oy ja Kissconsulting Oy ovat tuottaneet arasta ja ikävästä aiheesta hulvattoman hauskan teatteriesityksen, jonka pääosissa nähtiin mm. Mikko Kivinen ja Kirsi Salo. Näytelmän on ohjannut Hannu Kahakorpi. Teatteriesitys perustuu saman nimiseen kirjaan, joka kertoo tarinoita työelämästä. ”Pelolla johtaminen voi olla huutamista, kiusaamista, vähättelyä tai näkymätöntä ja hiljaista puuttumattomuutta”, kertoo Kissconsulting Oy:n toimitusjohtaja Maarika Maury, joka on myös yksi kirjan ja näytelmän kirjoittajista. ”Pelkojohtaminen tulee kalliiksi. Se aiheuttaa tehottomuutta, uupumusta, sairauspoissaoloja ja jopa ennenaikaisia eläkkeellelähtöjä”, toteaa Work Goes Happy Oy:n toimitusjohtaja Jyri Kansikas. ”Arjessa pitää tähdätä päinvastaiseen toimintaan, innostukseen ja iloon, jolloin innovaatiokyky ja tuottavuus nousee”, Kansikas jatkaa. ”Näytelmä herätti naurun lisäksi oivalluksia, joiden uskomme saavan aikaan muutoksia asenteissa ja toiminnassa. Saimme toiveita uusintaesityksistä ja räätälöityjä esityksiä toteutetaan”, iloitsee Maury. n Lisätietoja: www.kissconsulting.fi, www.wgh.fi Mikko Kivinen ja Kirsi Salo. 58 HR viesti 2/2017