HR viesti 2/2017 - Page 50

K toivasta myynnistä”, jossa asiakasyritykselle myydään asiak­ kaan itsensä näköinen ratkaisu – eikä leasingtoimijan näköi­ nen ratkaisu. ”Palvelun helppous ja vaivattomuus on se juttu, mikä yri­ tyksiä puhuttelee – sekä tietenkin mahdollisuus vapauttaa pää­ omia yrityksen varsinaiseen omaan liiketoimintaan”, Pelto­ niemi summaa. Peltoniemenkin mukaan autopolitiikka on paremmin hal­ lussa isoilla kuin pienillä toimijoilla. Toisaalta isossa talossa voi esimerkiksi malli ja merkki olla tiukasti säädelty ja isompi vapaus löytyykin sitten pk-puolelta. ”Hyvällä autolla myös ostetaan hyviä työntekijöitä”, Pelto­ niemi tietää. Tuotantoautot Myyntijohtaja Markku Peltoniemi Järvileasing Oy:stä sanoo, että palvelun helppous ja vaivattomuus on se juttu, mikä yrityksiä puhuttelee. Leasing-trendistä Peltoniemi nostaa esiin merkittävän kasvun tuotantoautojen kysynnässä (eli käytännössä pakettiautot). Erikokoiset ja eri toimialoilla toimivat yritykset ovat nyt viime ”Jos talossa ei ole selkeää autopolitiikka eikä työsuhde­ kuukausina aktivoituneet kovasti uusimaan kalustoaan, mikä autorajoja, ei yritys myöskään seuraa autoilun kustannuksia. voi viestiä myös taloudellisen tilanteen paranemisesta valta­ Tällöin autoilun kulut voivat olla yritykselle todella suuret.” kunnassa. Halvin ei aina halvin maassa harvenevan”, Peltoniemi kuittaa. Paketti- ja muiden Kannattaa huomioida myös – riippumatta siitä omistaako vai tuotantoautojen maahantuojien myöntämät pitkät takuut ovat liisaako yritys autonsa – että toiset merkit ovat hankittaessa/ jopa viisi vuotta. Pitkillä takuuajoilla on selkeä ja merkittävä ostettaessa edullisia, mutta nämä halvimmat merkit eivät kui­ vaikutus leasing hintoihin. ”Selvä on sekin sanoma, että omistamisen ilo tuntuu tenkaan aina ole edullisimpia kun tarkastellaan kokonaiskäyt­ töaikaa. ”Se, kuinka autot säilyttävät takaisinostoarvonsa, vaikut­ ”Uskomme vakaasti, että leasing tulee olemaan jollain aikavälillä pääasiallinen yrityskäyttöön rekisteröityjen autojen hankintamuoto, näin on myös muualla Euroopassa.” n taa auton käytön kuukausikuluihin ja tietysti sopimusajan koko­ naiskustannuksiin”, muistuttaa Finander. Finanderin mukaan autoala on edelleen herkkänä julki­ suudessa vilauteltujen autoveroskenaarioiden vuoksi. Yleisesti ottaen leasing on säilyttänyt asemansa työsuhdeautoilun pää­ rahoitusmuotona varsin hyvin. ”Tuote on melkeinpä sama kai­ killa leasing- ja rahoitusyhtiöillä, mutta myös kilpailevia esim. osamaksupohjaisia autorahoitustuotteita on markkinoilla”, hän toteaa. ”Leasing-sopimuksia halutaan epävarmoina aikoina jonkin verran jatkaa, jolloin saadaan miettimisaikaa ja usein myös hieman pienemmät kulut jatkokaudelle. Huomionarvoinen on kuitenkin myös viime vuonna pää­ kaupunkiseudulla käynyt kylmä tuuli, jonka myötä leasing- autojen määrä väheni yli 1 000 autolla. ”Syynä tähän oli esi­ merkiksi suurten yritysten YT-neuvottelujen lopputuloksena tul­ leet irtisanomiset ja lomautukset”, Finander toteaa. Ei enää yhdestä puusta Myyntijohtaja Markku Peltoniemi Järvileasing Oy:stä katsoo, että leasingin optimointi on nyt se asia, jota asiakkaat tahto­ vat. Esimerkiksi kilometrirajoja pitää pystyä ylittämään – tilan­ teen mukaan – ilman kovia sanktioita, ja joustavuutta lisä­ tään leasingpakettiin muutenkin. Peltoniemi puhuukin ”konsul­ 50 HR viesti 2/2017 Autoleasingin ABC Leasing on käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokraamista. Autot ovat muista käyttöomaisuushyödykkeistä poikkeava pitkäaikaisen vuokraamisen kohde, koska auto myydään aina leasing-kauden jälkeen ja sillä on myös